La Strig' kaj la Kato


 La Strig' kaj la Kato en verda boato
 ekvelis kun kargo abunda,
 mielo por mangxi kaj mono por sxangxi
 en Angla bileto kvinpunda.
 Sub nokta stelaro kun eta gitaro
 ekkantis la Strig' pro inklin',
 "Ho bela vi Kato! Ho mia amato!
 Ho Kato vi ravas ja min,
  ja min,
  ja min!
 Ho Kato vi ravas ja min!"

 La Kat' aklamanta "Vi bird' eleganta!
 Vi kantas cxarmege ulule!
 Ho ni geedzigxu! Hezit' ne estigxu!
 Sed havas da ringoj ni nule!"
 Tra jaro plus tago ekestis vojagxo
 al land', kie kreskas bonguj',
 kaj jen en arbaro renkontis la paro
 Porkidon kun ring' en naztru',
  naztru',
  naztru'.
 Porkidon kun ring' en naztru'.

 "Jen unu sxilingo por via nazringo!
 Cxu bone?" La Porko kvitigis.
 La tagon pli poste la paron senkoste
 Kok' Hinda sur monto jxurligis.
 De ment' la foliojn kaj cent cidoniojn
 ili mangxis per runca kuler',
 festenis lunlume kaj dancis brakume
 sur plagx' en la nokta aer',
  aer',
  aer'.
 Sur plagx' en la nokta aer'.

      LIRO Eduardo
      Tradukita de PEJNO Simono

 Noto: La radikoj "bong'o", kaj "runc'a"
 havas neniun konatan signifon.

 

Soneto 60-a

Al bord' rulsxtona flusas ond-post-onde, Marsxawme niaj horoj strebas limen; La jxusa kun pasinta ciklas ronde En pena cxen' antawen malproksimen. Akusxo en lumfask' de vivawroro Mallerte rampas al maturo pinta; Eklipsoj krozas kontraw gxia gloro Kaj velkodona igxas Temp' kreinta; Junecon flirtan Tempo tuj amputas Kaj plugas sulkojn tra trajtar' angxela; Valoran doton de natur' gxi glutas, Prepare por falcxisto, la kruela. Per vortoj varmaj vin versado mia Protektu kontraw ties man' glacia. SxEKSPIRO Vilhelmo Tradukita de PEJNO Simono

 

Rugxgorgxo

Kiu murdis Rugxgorgxon? Kiu estos skribisto? Mi, la Pasero, Mi, la Alawdo, Per sago tra l' aero, Se hele, kun lawdo, Mi murdis Rugxgorgxon. Mi estos skribisto. Kiu vidis lin morti? Kiu tomben lin portos? Mi, la Museto, Milvo ekmiis, Per l' okuleto, Ne nokte li kriis, Mi vidis lin morti. Mi tomben lin portos. Kiu kaptis la sangon? Kiu cxeffunebranto? Mi, la Fisx' diris, Mi, la Kolombo, En pelvon gxi iris, Mi ploros cxe l' tombo, Mi kaptis la sangon Mi cxeffunebranto. Kiu faris la drapon? Kiu portos la cxerkon? Mi, l' Aglo, solene Ni tri la Parvolo, Gxin kudris fadene, Gekokoj, kun volo, Mi faris la drapon. Ni portos la cxerkon. Kiu fosos la tombon? Kiu lawtsonorigos? Mi, la Guf', tuj Mi la Virbovo, Per trulo de mi, Ne manku tirpovo, Mi fosos la tombon. Mi lawtsonorigos. Kiu rolos la pastron? Cxiuj birdoj de l' aero Mi, la Korniko, gxemis kaj ploris, Kun libro, prediko, Awdinte pri l' afero Mi rolos la pastron. Rugxgorgxo ekmortis. El la Angla Tradukita de PEJNO Simono

 

Oldo

Oldo grumbla kaj junec' Ne logxloke kunas; Juno plenas je vivgxoj', Oldon zorgoj punas. Juno - jen somera tago, Oldo - vintra plago; Juno - jen somera ravo, Oldo - vintra kalvo. Juno cxiam arlekenas, Oldo spiri penas. Jun' dancema, oldo vea; Jun' sovagxa, old' obea. Juno arda kaj awdaca, Oldo frida, fortolaca. Oldon abomenas mi. Jun' pro vi amsvenas mi. Junulin', ho mia am'! Oldo, mi vin spitas. Sxafistin', rapidu, jam Law mi vi tro hezitas. SxEKSPIRO Vilhemo Tradukita de PEJNO Simono

La Regno de Nenie

La regno de Nenie nestas Neniu nun pro cxi afero, sur la mara fundo. punbatota estu! La regxo Cxiukaze estas, Nesolahomo! Al karcero! Neniu, korteghundo. Neplu! Domarestu! Regxino jen, Neniukaze, La regxo Cxiukaze pie je statur' pigmeas. regas per humano, Per cigna kolo sxi emfaze kaj tial regxon de Nenie cxion kape neas. amas popolano. Nesolahom', kortegmarsxalo, Mi mem kutimis iri foje ventotrinkdibocxas, tien tiam kaj en domo (cxe Nenies stalo) trapasis mi Neniufoje gruzodore logxas. iam dum la Maj'. Rezidas ankaw Olga Neplu Nesolahom' post min rigardis cxe Nesolahomo. kalme kaj trankvile Sxi cxiam visxas por ke eblu Neniu ueste oston gardis puro en la domo. dekstre cxebarile. Funebron sxi kuiras gxoje, La regno de Nenie nestas gxemojn sxi altrancxas, sur la mara fundo. kaj en kastel' Neniufoje La regxo Cxiukaze estas, jen Neniu mangxas. Neniu, korteghundo. La kat' Neniam tumultigas cxe Nesolahomo. Neniun oni prikulpigas El la Germana nun je gxia nomo. Tradukita de PEJNO Simono

Dormkanto por Mirjam

Dormu infano, dormu - malfruas. Vidu, la suno lit-rendevuas, Post la montaro gxi mortas en rugxo. Suno kaj morto - al vi mankas jugxo, Lumon kaj brilon vi vidas surface. Dormu, vi havos mil sunojn donace, Dormu infano, infan' dormu pace! Dormu, la vento vespera nun blovas. Fonton aw celon ekkoni - cxu povas? Nigraj la vojoj obskuras, infano, Kasxe de vi kaj de mi, de la klano. Solaj ni marsxas, marsxadas blindule, Estas neniu neniun kunule. Dormu infano, dormu lulule! Dormu infano, awskultu ne plu. Gravas por mi, sed por vi estu bru', Bruo de l' vento aw fluo de l' roj', Vortoj - cxu gajno de vivpasa voj'? Kion mi gajnis, enfosu kun mi, Rajtas heredi neniu do cxi. Dormu infano, ekdormu nun vi! Mirjam, cxu dormas vi, Mirjam filino? Bordoj ni nuras kaj fluas en sino Sang' de l' estintoj - estontojn gxi naskas, Sango prapatra fieras, senrastas. Kiu solecu en korpo patria?. Vivo de vi estas vivo ilia. Mirjam ekdormu, infan' - vivo mia! BER-HOFMANO Rikardo Tradukita de PEJNO Simono

La Korvo kaj la Vulpo

Frawlo Korvo, jen arbopinte, Tenis enbeke fromagxon. Frawlo Vulpo, tiun spurinte, Vocxis allogan omagxon. "He, saluton, sinjoro Korvul'. Vi bela! Vi rava! Vi gxu' por l' okul'! Sincere, se via fanfaro Egalus al via plumaro, Vi estus fenikso de l' boska popol'." La Korvo gxojegis cxe tiu parol'. Li por najtingali La bekon malsxlosis, igante la predon elfali. La Vulpo gxin kaptis kaj diris "Bona mosxto, Ke flatado je l' kosto De l' awdintoj nur vivas, lernu vi nu. Valoras fromagxon do tiu instru'." La Korvo, konfuza kaj honta, Malfrue nun jxuris pri klero estonta DELFONTENO Jxano Tradukis PEJNO Simono

Invito al gxardena festo

Cxu vi jam vidis mian gxardenon inter la domoj cxi? Semis ja rondan verdan razenon, bedojn da floroj mi. Nun mi invitas veni festenon meze de florharmoni' mian najbaron kantu li henon lawde al cxi poezi'. Tamen substreke, mi ne azenon blindan ignoran sen kri', ne preparitan ricevi la benon, pregxi fervore al Di' ... ... volas aw sxatas. Ek nun Edenon strigo per vortlitani', flatu papage en la antenon sentan de pomppapili'. Lawdu laweble, al cxio Amenon, miru senfine kun pi', placxu ne kracxu vian venenon, pensu nur fi! c'est la vie! hi, hi! PEJNO Simono

Katino, katin'

Kie vi estis, katino, katin'? Mi iris Londonon cxar jen la regxin'. Kion vi faris, katino do vi? Museton sub tronon timigis do mi.

Nigra sxafo

Nigra sxaf' cxu havas lanon vi? Jes sinjoro, sakojn tri. Nigra sxaf' cxu havas vi por mi? Ne sinjoro, jen nur tri. Jen por la mastro, jen por frawlin' Jen por la bubo logxa cxe l' vojofin'.

Kantu pri ses pencoj

Kantu pri ses pencoj, posxo da sekalo. Dudek kvar kornikoj bakitaj en bakajxo. Malfermigxis la bakajx', la birdoj kanti ekas Kia bela bongustajx' por regxa tablo estas. La regxo en la kalkulejo nombris sian monon, regxino en la provizejo mangxis mielpanon. En gxardeno servistin' pendigis la lavajxon, korniko subfaligis sin por beki for la nazon.

Viva fisxo

Un' du tri kvar kvin, Viva fisx', mi kaptis vin. Ses sep ok naw dek, Vi reestas en malsek'. Kial vi gxin jxetis for? Pro la fingra ekdolor'. Kiun fingron mordis gxi? Dekstre la malgrandan cxi.

La Giganto

Faj, fo, fum, fi! Flavas sangon anglan mi! Vivu aw mortestu vi, Ostopanon bakos mi.

Solimano Grigxis

Solimano Grigxis Lundon naskigxis, Mardon nomigxis, Mekredon edzigxis, Jxaudon malsanigxis, Vendredon gravigxis, Sabaton mortigxis, Dimancxon entombigxis. Tiel finigxis Solimano Grigxis.

Hieraux jxus

Hieraw jxus - Sxajnis miaj zorgoj cxiuj for. Nun revenas jena vivangor'. Ho kredas mi je hieraw jxus. Sen aviz' - Mi igxis mia propra parodi'. Preme pendas ombroj super mi. Hieraw venis sen aviz'. Kial fugxis sxi? Kiel scii, Sen adiaw'? Iu misa vort'? Kia sort' Sen hieraw'! Hieraw jxus - Amo jen korludi spontanee. Nun montrigxu iu plorkasxej'. Ho kredas mi je hieraw jxus. MAKARTNEO Pawlo Tradukita de PEJNO Simono

Trans cxielarko

Ie - trans cxielarko super ni, sxvebas land' onidira law iu poezi'. Ie - trans cxielarko kisas sun', revoj iam riskitaj igxas por ni plenum'. Al stelo iam pregxos mi kaj noktaj nuboj tage tuj disigxos, cxagrenoj bombonumos for, super firstoj mia sor', nu tion vi vidos. Ie - trans cxielarko cerule' flugas arkon cxielen, ve, kial mi, mi ne? *** Teksto de E. Y. Harburg Muziko de Harold Arlen Tradukita de Pejno Simono ceruleo = Guiraca caerulea = bluebird

Cxe l' Maro

Cxe l' maro nigra roko grandegas, Sur gxi en songxoj mi sidas. La vento fajfas, la mevoj kriegas Kaj la ondoj bruantaj rapidas. En mia memoro ne unu knabino, Ne unu koleg' en la rondo, ... Kien ili forigxis? Nur vento sen fino Eraras, kaj sxawmas la ondo. HAJNO Henriko

Fantom' Hamleta

Jen Gustavo Renro, la skipestro La kolegoj ludis kun ekzakto, de la Togenburga urbteatro. cxar nun Renro dorma ne plu gxenis. Famaj - lia senmakula vesxto, Sed li venis! - Dum la neksta akto, lia rolo kiel heropatro. kie li neniam apartenis! Cxiuj, ecx spertuloj lawdojn vocxis, Cxe l' edzino li sur piedo prancis, inoj taksis lin ankoraw sporta. kaj de l' filo spadon disen tretis, Gxenis nur, ke Renro ja dibocxis, kaj kun Ofelino bluson dancis, law monujo, en ebrio forta. kaj la regxon en parteron jxetis. Dum vespere la "Hamleto" scenis, Cxiuj tremis kaj lawpove fugxis, devis li fantomon patran roli. tamen tion sxatis la publiko. Ve, ebria li de l' tombo venis Kiel tondro la aplawdo mugxis, kaj komencis cxian folon foli! kio estis tie cxi uniko. Ho Hamleto konsternigxis skue, Kaj la Togenburganaro jxuras, cxar la spektro ne lawtekste ludis. ke la verko nun ne plu obskuras. Tuj la scenon oni finis frue. Renro miris, kial oni trudis. Kasxe de kulisoj oni provis liberigi lin de la ebrio, sternis kaj kusenojn sub lin sxovis. KESTNERO Eriko Kestnero Sed Gustavo dormis jam dum tio. Tradukita de PEJNO Simono

Cirkulero al neaktivaj Esperantistoj

Awdu! Mi ne konas vin Kolektantoj de posxtmarkoj, kaj vi do malpli konas min! incxasantoj viraj sxarkoj, Do nek la Francan, nek Germanan, metiistoj, korusknaboj, Anglan, Rusan, nek Hispanan, de Hindujo ecx nababoj, ambaw ni pritraktas same majfestenaj eksregxinoj, Esperanton ege ame. senlaboraj gogoinoj. Kaj ni (eble iom honte) Cxiujn ligas nur rezisto volas helpi ke estonte kontraw NEEsperantisto oni uzas en la mondo homo de solida deco, Esperanton. Fulmotondro! teda, stulta normaleco. Kial do ne vi cxeestas Ne konanta la plejmulto kie ni aliaj nestas. pri la Zamenhofa kulto. Inter rondo de spertuloj Venu nun al nia rondo verdajxistoj kaj steluloj, alloganta anakondo batalantaj donkiqotoj, preta por vin cxirkawbraki nesaveblaj idiotoj. kaj etose vin stomaki. Homoj kun ide' eterna Ni akceptas cxiun pie brilaj pro sanktec' interna. kiu venas neebrie. Babilantaj profesoroj, Petas mi, ke sen hezito elokventaj bussxoforoj, vi nun venu law invito. infanigxaj maljunuloj, Kredu se vi plu preferos frumaturaj flavbekuloj, resti hejme, ni oferos almozuloj de la stratoj, pupon trapikitan pingle spiritistoj kun konatoj. al diablo nekstmitinge! Purigistoj de fumtuboj, Se la stilo vin ne gxenas belulinoj el konkuboj, kaj vi vere al ni venas, kolektistoj de debetoj, mi promesas levatoron dommastrinoj kun edzetoj, nuben por forgesi horon princoj, popoj, gxentlemanoj, inter birdoj babilemaj komunistoj kaj joganoj pri aferoj cxiutemaj. PEJNO Simono