Recenzoj en la angla / Reviews in English

de Donald J. HARLOW

Recenzoj en la angla. Reviews in English.
La anĝeloj de Charlie (Ivan GOFF kaj Ben Roberts)
Anĝelokuloj (Gerald di PEGO)
Armagedono (Robert Roy POOL kaj Jonathan HENSLEIGH)
Austin Powers: La Spiono Kiu Kolbasis Min (Mike MYERS kaj Michael McCULLERS)
Batalkampo: La Tero (L. Ron HUBBARD kaj Corey MANDELL)
Bronza Tigro (GUO Moruo)
La 13a Etaĝo (Daniel F. GALOUYE kaj Joseph RUSNAK)
La Danĝera Lingvo (Ulrich LINS)
Dinosaŭro (Thom ENRIQUEZ kaj Walon GREEN)
Enlumiĝo (Albert GOODHEIR)
Esperanta Antologio: Poemoj 1887-1981 (William AULD)
La Fantoma Minaco (George LUCAS)
La Fera Giganto (Tim McCANLIES kaj Brad BIRD)
Febroj (NEMERE István)
Fiereco kaj Antaŭjuĝemo (Jane AUSTEN kaj Andrew DAVIES)
La Fina Mimzo (Bruce Joel RUBIN kaj Toby EMMERICH)
Gladiatoro (David H. FRANZONI)
Godzilla (Ted ELLIOTT kaj Terry ROSSIO)
Gosford-Parko (Ted ELLIOTT kaj Terry ROSSIO)
La Grafo de Monte Cristo (Alexandre DUMAS père kaj Jay WOLPERT)
La hantado (Shirley JACKSON kaj David SELF)
La Hundulino de Buchenwald (Julius BALBIN)
Inter sovetaj popoloj 1939-1946 (Petro DIKSZTEJN)
Kaptilo por Gepatroj (Erich KÄSTNER kaj David SWIFT)
Kiaj Sonĝoj Viziti Povas (Richard MATHESON kaj Ronald BASS)
Kvar libroj pri Esperanta literaturo: Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto (William AULD); Vereco, distro, stilo (William AULD); Studoj pri la Esperanta literaturo (Vilmos BENCZIK); Libro de romanoj (Vilmos BENCZIK)
40 Tagoj kaj 40 Noktoj (Rob PEREZ)
Kvin Noveloj (F. TUGLAS)
Kvin teĥnikaj terminaroj: Esperanta terminaro de fiziko (KATSUMORI Hiroshi, MAKINO Satoru, YAMAMORI Junko); Komputada baza terminaro (Gerhard KALCKHOFF, Antony C. PICK); Komputila terminaro Angla-Esperanto (malneto) (Christian BERTIN); Matematika terminaro (Daniela DENEVA); Matematika terminaro Esperanto-angla-franca-sveda (Christer O. KISELMAN)
La labirinto de la faŭno (Guillermo del TORO)
La lancistoj de Peŝavaro (S. M. STIRLING)
La Liverservo de Kiki (Eiko KADONO kaj Hayao MIYAZAKI)
Maja Pluvo (Julian MODEST)
La Masko de Zorro (Johnston McCULLEY kaj Ted ELLIOTT)
Merkuro Leviĝas (Ryne Douglas PEARSON kaj Lawrence KONNER)
La Morgaŭo Neniam Forpasas (Bruce FEIERSTEIN)
Mortiga Armilo 4 (Shane BLACK kaj Jonathan LEMKIN)
Mulan (Robert D. SAN SOUCI)
La Nantuketa Trilibro (S. M. STIRLING)
Notting Hill (Richard CURTIS)
La Ombro de Albiono (Andre NORTON kaj Rosemary EDGHILL)
Paroli Esperanton Popole (1a eldono) (David K. JORDAN)
Paroli Esperanton Popole (2a eldono) (David K. JORDAN)
Perditaj en la Kosmo (Akiva GOLDSMAN)
La Perfekta Tempesto (Sebastian JUNGER kaj William D. WITTLIFF)
Por Ĉiam (Charles PERRAULT kaj Susannah GRANT)
Pri Maria, Io (Ed DECTER kaj John J. STRAUSS)
La reĝino (Peter MORGAN)
Ruĝa planedo (Chuck PFARRER)
Ribelo (Star Trek 9) (Rick BERMAN kaj Michael PILLER)
Savi Privaton Ryan (Robert RODAT)
Serpentokuloj (Brian De PALMA kaj David KOEPP)
La Sesa Senso (M. Night SHYAMALAN)
Soldatetoj (Gavin SCOTT kaj Adam RIFKIN)
Star Trek: Vojaĝanto (Diversaj)
La ŝalmisto de Hamelin (Hanna HUTCHINSON)
Tarzan (Edgar Rice BURROUGHS kaj Tab MURPHY)
Tarzan kaj la perdita urbo (Edgar Rice BURROUGHS kaj Bayard JOHNSON)
La Tempo-Maŝino (H. G. WELLS kaj David DUNCAN)
Tri Komiksaj Adaptoj: Aventuroj de Tom Sawyer (Mark TWAIN); Ribelo kontraŭ la Ĉiela Palaco (TANG Deng); Nezha kirlas la maron
La Vampiroj de John Carpenter (John STEAKLEY kaj John CARPENTER)
Viruso (Chuck PFARRER)
Vortaro & Frazaro Esperanta-Angla/Angla-Esperanta (Joseph N. CONROY)
Ŭang Guj kaj Li Ŝjangŝjang (LI Ĝji)
Charlie's Angels (Ivan Goff and Ben Roberts)
Angel Eyes (Gerald di Pego)
Armageddon (Robert Roy Pool and Jonathan Hensleigh)
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (Mike Myers and Michael McCullers)
Battlefield Earth (L. Ron Hubbard and Corey Mandell)
Bronze Tiger (Guo Moruo)
The 13th Floor (Daniel F. Galouye and Joseph Rusnak)
The Dangerous Language (Ulrich Lins)
Dinosaur (Thom Enriquez and Walon Green)
Illumination (Albert Goodheir)
Esperanto Anthology: Poems 1887-1981 (William Auld)
The Phantom Menace (George Lucas)
The Iron Giant (Tim McCanlies and Brad Bird)
Fevers (Nemere István)
Pride and Prejudice (Jane Austen and Andrew Davies)
The Last Mimzy (Bruce Joel Rubin and Toby Emmerich)
Gladiator (David H. Franzoni)
Godzilla (Ted Elliott and Terry Rossio)
Gosford Park (Ted Elliott and Terry Rossio)
The Count of Monte Cristo (Alexandre Dumas père and Jay Wolpert)
The Haunting (Shirley Jackson and David Self)
The Bitch of Buchenwald (Julius Balbin)
Among Soviet Peoples 1939-1946 (Petro Diksztejn)
The Parent Trap (Erich Kästner and David Swift)
What Dreams May Come (Richard Matheson and Ronald Bass)
Four Books About Esperanto Literature: An Introduction to the Original Literature of Esperanto (William Auld); Truth, Recreation, Style (William Auld); Studies About Esperanto Literature (Vilmos Benczik); The Book of Novels (Vilmos Benczik)
40 Days and 40 Nights (Rob Perez)
Five Short Stories (F. Tuglas)
Five Technical Vocabularies: Esperanto Vocabulary of Physics (Katsumori Hiroshi, Makino Saturo, Yamamori Junko); Computation Basic Vocabulary (Gerhard Kalckhoff, Antony C. Pick); Computer Dictionary, English-Esperanto (draft) (Christian Bertin); Mathematics Vocabulary (Daniela Deneva); Esperanto-English-French-Swedish Mathematics Vocabulary (Christer O. Kiselman)
Pan's Labyrinth (Guillermo del Toro)
The Peshawar Lancers (S. M. Stirling)
Kiki's Delivery Service (Eiko Kadono and Hayao Miyazaki)
May Rain (Julian Modest)
The Mask of Zorro (Johnston McCulley and Ted Elliott)
Mercury Rising (Ryne Douglas Pearson and Lawrence Konner)
Tomorrow Never Dies (Bruce Feierstein)
Lethal Weapon 4 (Shane Black and Jonathan Lemkin)
Mulan (Robert D. San Souci)
The Nantucketer Trilogy (S. M. Stirling)
Notting Hill (Richard Curtis)
The Shadow of Albion (Andre Norton and Rosemary Edghill)
Being Colloquial in Esperanto (1st edition) (David K. Jordan)
Being Colloquial in Esperanto (2nd edition) (David K. Jordan)
Lost in Space (Akiva Goldsman)
The Perfect Storm (Sebastian Junger and William D. Wittliff)
Ever After (Charles Perrault and Susannah Grant)
There's Something About Mary (Ed Decter and John J. Strauss)
The Queen (Peter Morgan)
Red Planet (Chuck Pfarrer)
Insurrection (Star Trek 9) (Rick Berman and Michael Piller)
Saving Private Ryan (Robert Rodat)
Snake Eyes (Brian De Palma and David Koepp)
The Sixth Sense (M. Night Shyamalan)
Small Soldiers (Gavin Scott and Adam Rifkin)
Star Trek: Voyager (Various)
The Pied Piper of Hamelin (Hanna Hutchinson)
Tarzan (Edgar Rice Burroughs and Tab Murphy)
Tarzan and the Lost City (Edgar Rice Burroughs and Bayard Johnson)
The Time Machine (H. G. Wells and David Duncan)
Three Cartoon Adaptations: The Adventures of Tom Sawyer (Mark Twain); Rebellion Against the Heavenly Palace (Tang Deng); Nezha Stirs Up the Sea
John Carpenter's Vampires (John Steakley and John Carpenter)
Virus (Chuck Pfarrer)
Esperanto-English/English-Esperanto Dictionary & Phrasebook (Joseph N. Conroy)
Wang Gui and Li Xiangxiang (Li Ji)