Samples of Adjuvanto
DOKUMENTO 1-A (En la Historio... de Couturat, 1903) : DOCUMENT 1-A (In Couturat's Histoire..., 1903) DOKUMENTO 2-A (En letero al Corret, 4.I.1907) : DOCUMENT 2-A (In a letter to Corret, Jan. 4, 1907)
Patro nua, kvu estas in el cjelo, estez honorata tua nomo; venez regno tua, estez volo tua kome in el cjelo, tale anke sur el tero; pano nua ĉaskaĵorna donez al nu hodje; ed pardonez al nu debi nua, kome nu pardonas al nua debanti; ed ne konduktez nu en tento, ma liberifez nu di el malbono. Metante avan l'okuli ed en le mani di l'personi, kvun vu volas adtirir, hoca nekontestebla dokumenti(n) pri el internacjoneco d'el Adjuvanto, vi preske sempre venkos ilua heziti(n).
Home/Hejmen Commentary by Waringhien Commentary by Waringhien