Enkomputiligis Don HARLOW

La patrio

de Miĥail LERMONTOV

elrusigis K. GUSEV

Aperis en Moskvaj Novaĵoj, Esperanta provnumero, Aprilo 1989, p. LS3


Klaketu ĉi tie por Latin-3 literaro Klaketu ĉi tie por versio unikoda

Patrion amas mi, sed per la sento stranga!
Ne venkos ĝin prudento. Kaj ne gloro
Gajnita brave en la Lukto sanga,
Nek de la paca viv' fiera floro,
Nek de la oldaj tempoj mit' praava
Min provus veki al la revo rava.

Sed amas mi, sen scii mem pro kio,
Silentan vaston de la stepoj fridaj,
Inundon de l' riveroj jam senbridaj,
Senbordajn arbaregojn de Rusio.
Mi amas laŭ la kampaj vojoj tristaj
Veturi ĉare tra la stepa foro,
Serĉante tremon de la fajroj distaj,
Vilaĝon kaj azilon por nokthoro.

Min logas la fumet' maldolĉa
De la facila grenkamparo,
Sur la monteto -- geo sorĉa:
La blanka svelta betulparo.
Kun ĝoj', por multaj nekonata,
Mi vidas la draŝejon plenan,
Orbrilon de la pajlo ĥata (1),
Vesperon rosan kaj serenan.
Kaj dum la festo kamparana
Min ravas ĝis la horo tarda,
Kun fajf' ebria akompana,
La vilaĝana danco arda.

Piednoto

(1) ĥato -- pajlokovrita vilaĝa loĝejo.