Enkomputiligis Don HARLOW

Borodino

Borodino

de Miĥail LERMONTOV

elrusigis K. GUSEV

Aperis en Elektitaj versaĵoj (1964)


Bildo pruntita kun afabla permeso el la TTTejo de Nikolao GRIŜIN, http://miresperanto.narod.ru/


"Ne vane, diru onklo nia,
Lasita Moskvo incendia
Al tiu franca plag'.
La lukto ardis ja en vero,
Ne vane sur la rusa tero
Rememorata kun fiero
La Borodina tag'".
― Jes, la bravuloj vivis tiam!
Superas ili genton vian
Laŭ firmo kaj la rol'.
Malbona trafis ilin sorto,
Ne multajn ja kompatis morto,
Ne lasi Moskvon estus forto,
Se nur ne dia vol'.
Ni retiriĝis daŭre, lante,
Nur pri la kontraŭbat' revante,
Pensante pri patruj'.
La oldaj grumblis: "Kiom, diru,
Ni nur senĉese nin retiru,
La rusaj bajonetoj ŝiru
La fremdan veston tuj!"
Kaj jen troviĝis kampo granda
Por la defendo patrolanda,
Reduton faris ni.
Dum la kanonoj, pinoj bluaj
Lumiĝis per radioj fruaj,
Jam venis por atakoj pluaj
La francoj tien ĉi.
Mi ŝarĝis jam la pafilegon
Kaj pensis: baldaŭ la kolegon
Regalos bone mi!
Musjo' (1) ne plu vi tiel pompos
Ne plu nin per ruzaĵoj trompos,
Ni vian fremdan muron rompos
Pro bono de l' patri'.
Nin enuigis dum du tagoj
La interpafoj ― kuglaj blagoj,
Kaj venis tria tag'.
Aŭdiĝis plendoj kaj riproĉoj:
"Jam venis tempo por kartoĉoj!"
Kaj falis super tiuj voĉoj
De l' nokto sombra flag'.
Mi ekdormetis ĉe l' kanono,
Sed kia bruo, kia sono ―
Jubilis la francar'.
Silentis nur bivako nia,
Soldato pri riparo ia
Okupis sin, pri arm' ― alia,
Mordante je liphar'.
Apenaŭ venis helo frua,
La vicoj en preparo brua
Moviĝis pli kaj pli.
La kolonelo, nia ŝato,
La patro estis por soldato ...
Nun ― ve! ― murdita per bulato (2)
En tero kuŝas li.

Kaj tiam li, per la okuloj
Fulminte, kriis: "Kuraĝuloj,
Pro Moskvo tuj ― al ag'!
Ni mortu, kiel niaj fratoj!"
Kaj sian ĵuron la soldatoj
Plenumis en la interbatoj
De l' Borodina tag'.
Ho, kia tago estis, buboj!
En fluga fumo, kiel nuboj,
La francoj movis sin.
Ulanoj per insignoj buntis,
Dragonoj svarmis kaj abundis
Kaj ĉirkaŭ la redut' inundis
La kampojn sen la fin'.
Neripeteblaj tiaj tagoj!
Kiel la ombroj ŝvebis flagoj,
Devoris ĉion flam',
Kartoĉoj, sabroj grincis, saltis,
La manoj lacis, sed ne haltis,
Kaj antaŭ bomboj monte altis
La sangaj korpoj jam.
Vidiĝis al la malamiko
Terura bajonetefiko,
Atako de la rus'.
Kiel la brustoj, tremis tero,
Kaj ĉie regis la infero,
Ĉevaloj, homoj, brua fero
Miksiĝis en konfuz'.
Jam krepuskiĝis. Ree pretaj
Al la kunbatoj bajonetaj,
Ni staris ĝis la fin'.
Tamburojn frapis jam la manoj,
Retiris sin la busurmanoj, (3)
Kalkulis vundojn la kompanoj,
Kaj perdoj skuis nin.
Jes, la bravuloj vivis tiam!
Superas ili genton vian
Laŭ firmo kaj la rol'..
Malbona trafis ilin sorto,
Ne multajn ja kompatis morto,
Ne lasi Moskvon estus forto,
Se nur ne dia vol'.

Piednotoj

(1) Tiel la rakontanto, veterano de la Borodina batalo, prononcas rusmaniere la francan vorton "monsieur".
(2) Bulato ― firme hardita ŝtalo.
(3) Tiel oni nomis tiutempe la fremdajn invadintojn.