Enkomputiligis Don HARLOW

Excelsior

de Henry Wadsworth LONGFELLOW

elangligis Antoni GRABOWSKI


The shades of night were falling fast,
As through an Alpine village passed...

La nokto rapide la ombrojn delasis,
Dum alpan vilaĝon junulo trapasis;
Li portis sur vojo la neĝa, glacia,
Standardon, kun stranga devizo ĉi-tia:
           Excelsior!

La frunto -- malgaja, kaj lia okulo --
Jen glavo en suno, flamanta per brulo;
Kaj sonis kiele trumpeto arĝenta,
La vort' nekonata tra nokto silenta:
           Excelsior!

Li vidis: en hejmoj feliĉaj, jen ĉarme
Bruladis la fajro, lamante kaj varme;
En supr' glaciaroj fantome sin tiris;
El lipoj junulaj ekĝemo eliris:
           Excelsior!

"Ne provu la pason!" avertis hom' griza;
"En supro minacas ventego surpriza;
Profunda torento fortrenas per ondo!"
Sed laŭte eksonis la klara respondo:
           Excelsior!

"Ekhaltu!" lin vokis knabino, "de l' laco,
Sur tiu ĉi brusto ripozu en paco!"
La larmoj ekbrilis en blua okulo,
Kaj tamen kun ĝemo rediris junulo:
           Excelsior!

"Vin gardu je l' pina branĉet' sekigita!
Kaj antaŭ terura lavango subita!"
Lin laste por nokto salutis kampulo;
Kaj voĉo respondis el monta nebulo:
           Excelsior!

Kun sia ĉielen levita standardo
La piaj monaĥoj de Sankta Bernardo
En frua mateno la preĝojn murmuris,
Kaj krio skuanta aeron trakuris:
           Excelsior!

Migranto, duone en neĝo fosita,
De l' hundo fidela li estis trovita;
Li tenis ankoraŭ en mano glacia
Standardon kun stranga devizo ĉi-tia:
           Excelsior!

Kaj en duonlumo, la griza, malvarma,
Li kuŝis senviva, sed bela kaj ĉarma,
Kaj de malproksime, el klara ĉielo,
Defalis la voĉo, simile al stelo:
           Excelsior!