Enkomputiligis Don HARLOW

Alfluginta monto

de / by HUA Jiqing

elĉinigis / translated from Chinese by HAO Duoren

recenzis / reviewed by Don Harlow


HUA Jiqing: Alfluginta monto. Elĉinigis HAO Duoren. Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1998. 62p. Ilustrita.
Hua Jiqing: The Flying Mountain. Translated by Hao Duoren. Beijing: Chinese Esperanto Publisher, 1998. 62 p. Illustrated.

Dekdu sufiĉe facilaj fabeloj, kiuj -- laŭ la prezento -- "cirkulas en la Yangzi-delto kaj la regiono de la sud-orienta marbordo". Twelve quite easy fairy-tales, which -- according to the introduction -- "are circulating on the Yangtse delta and in the region of the southeastern coast."
Pluraj fabeloj rakontas la devenon de iu konata loko aŭ kutimo en moderna Ĉinio; ekzemple, la unua novelo nomiĝas "La deveno de la Okcidenta Lago" (pri lago apud Huangzhou), la titolnovelo klarigas la aperon kaj nemovebligon de la monto hodiaŭ staranta antaŭ la Lingyin-templo, kaj la fina novelo ("Sepio punas balenon") priskribas la devenon de la vertotruo sur la baleno. Aliflanke, "Buli kaj Hanai" estas "nura" amrakonto (kun supernatura nuanco), kaj "Heliko-knabino" iom memorigas pri la gruo-edzino de japana legendo (vidu ekz-e la teatraĵon "Vespera gruo" de KINOŜITA Zyunzi). Several stories tell about the origin of a well-known place or custom of modern China; for example, the first story is named "The Origin of the Western Lake" (about a lake by Huangzhou), the title story explains how the mountain that today stands in front of the Lingyin temple appeared and was made immovable, and the final story ("Squid Punishes Whale") describes the origin of the whale's blowhole. On the other hand, "Buli and Hanai" is a "mere" love story (with a supernatural nuance), and "The Snail Girl" is a bit reminiscent of the crane woman of Japanese legend (see e.g. Kinoshita Zyunzi's play "Evening Crane").
La lingvaĵo de la novelaro estas neriproĉebla (mi trovis du tajperarojn, ambaŭ en la unua fabelo) kaj sufiĉe facila. Ekzistas unu-du malfacilaj plantonomoj, el kiuj ambaŭ estas difinitaj (sed malbone priskribitaj) en PIV; la sola grava estas lagenario (= kalabasujo), kiu troviĝas eĉ en la titolo de la novelo "Bronza lagenario", pri la (mita) konstruo de la Pagodo de Norda Templo en Suzhou. (1) The collection's language is irreproachable (I found two typos, both in the first story) and quite easy. There are one or two difficult names of plants, of which both are defined (though poorly described) in the Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto; the only important one is lagenario ( = gourd tree), which is found in the title of the short story "Bronze Gourd Tree", about the (mythical) construction of Suzhou's Pagoda of the Northern Temple. (1)
Kun la aliaj libretoj en la serio, ĉi tiu libro estas atentinda por (a) scivolantoj pri Ĉinio kaj ĝiaj legendoj, kaj (b) progresantoj en studado de Esperanto. With the other booklets in this series, this book should be noted by (a) those curious about China and its legends, and (b) those who are progressing in their study of Esperanto.

Piednoto / Footnote

(1) Diable, mi vidis tiun pagodon kiam mi vizitis Suzhou -- ĝi ja vere ekzistas! By golly, I saw that pagoda when I visited Suzhou -- it really does exist!

Aliaj Recenzoj

La libro haveblas ĉe
The Esperanto League for North America
Universala Esperanto-Asocio