Enkomputiligis Don HARLOW

Tri 'stas tro / Three's a Crowd

de / by Gerrit BERVELING

recenzis / reviewed by Don Harlow


BERVELING, Gerrit: Tri 'stas tro. Chapecó: Fonto, 1988. Fonto-kajeroj 3. 61p. Broŝ.
Berveling, Gerrit: Three's a Crowd. (1) Chapecó: Fonto, 1988. Fonto booklets 3. 61 p. Paper.

Min komence trompis la enkonduko, kiu tipografie ŝajnigas sin poemo sed fakte estas nura prozaĵo kun linioj iom kaprice rompitaj por ŝajnigi ilin versoj. En la cetera libro Berveling tamen montras sin sufiĉe kompetenta pri la diversaj rimedoj de la vera poezio -- ne nur la ritmo kaj rimo, sed ankaŭ la aliteracio, la vokalakordigoj, eĉ la klasikaj aludoj (el kiuj almenaŭ kelkaj meritas, sed ne havas, postnotojn). At first, I was put off by the introduction, which typographically is made to resemble a poem but is, in fact, just a piece of prose with lines somewhat randomly broken to make them look like lines of verse. But in the rest of the book Berveling shows himself quite competent with the various resources of real poetry -- not just rhythm and rhyme, but also alliteration, vowel agreement, even Classical allusions (of which at least a few deserve, but do not get, footnotes).
El la 28 poemoj en la libro, 14 troviĝas en tri cikloj kiuj esprimas la sentojn de Berveling pri la mondo (ĉies ĉi tero), la amo (triope enlite, kiu tamen ne rilatas al iu menage a trois) kaj la vivo (ĉies ĉi vivo). La unua kaj tria estas pli interne konsekvencaj, kaj eĉ interrilatiĝas, kion montras ne nur la simileco de nomoj, sed eĉ kelkaj ripetitaj versoj; ekzemple, komparu la komencon de Principe en la unua kun tiu de "Hasto" en la tria. Of the 28 poems in the book, 14 are located in three cycles that express Berveling's feeling toward the world (ĉies ĉi tero, everyone's world), love (triope enlite, "three in a bed," which, however, has nothing to do with a menage a trois) and life (ĉies ĉi vivo, "everyone's life"). The first and third are more internally consistent, and even interrelate with each other, which can be seen not only from the similarity of names, but even from a few repeated lines of verse; for example, compare the beginning of Principe, "In Principle," in the first, with that of Hasto, "Haste," in the third.
La 14 ceteraj poemoj traktas la samajn temojn, sed precipe la amon, kaj la sam- kaj la malsam- seksan (ŝajnas, ke Berveling ne vidas grandan diferencon, kaj eble prave). Min ĉefe impresis Sur la strando, en kiu li imitas la italon Dante, ne nur per la komenca verso ("Mi meze de la vojo de la vivo...") (2) sed ankaŭ per la uzado de tercinoj. En tiu poemo, li ankaŭ montras sian pretecon uzi ĉiujn rimedojn de la lingvo: "Ĉar kiel saĝi, kie Vi Nemezas? / Sur strando mi rimarkis mian onton / kaj ose mi nenion plu aprezas,..." (emfazoj de mi). Dua tercinaro (Sensperdiĝe) havas pli interesan temon: la enigmon, kiel racie pruvi, ke amo okazas? (Berveling eksplicite ne solvas la problemon.) The other 14 poems handle the same topics, but especially love, both homo- and heterosexual (it seems that Berveling, perhaps rightly, sees no great distinction). I was mainly impressed by la strando, "On the Beach," in which he imitates the Italian Dante not only with the beginning line ("Mi meze de la vojo de la vivo...," "In the midst of life's way...") (2) but also through the use of terza rima. In this poem he also shows his readiness to use all the language's resources: "Ĉar kiel saĝi, kie vi Nemezas? / Sur strando mi rimarkis mian onton / kaj ose mi nenion plu aprezas,..." (3) (my emphases). A second set of terza rima (Sensperdiĝe, "Loss of Sense") has a more interesting subject: the riddle of how to rationally prove that love occurs? (Berveling explicitly does not resolve the problem.)
Kelkaj volos elpensi la mankantan finan verson de la (verŝajne, intence) abortinta soneto Adiaŭe. Spertuloj certe rimarkos la diversajn aludojn al La infana raso de William Auld, kies nomo estas cetere menciita en unu el la poemoj. Some will want to think up the missing final line of the (apparently intentionally) aborted sonnet Adiaŭe, "In Farewell." Knowledgeable individuals will certainly notice the various allusions to La infana raso, "The Child Race," by William Auld, whose name is also mentioned in one of the poems.
Pli ĝuebla ol mi atendis. Ne lasu vin trompi la enkonduko. More enjoyable than I expected. Don't let the introduction put you off.

Piednoto / Footnote

(1) However, the Esperanto title is also a pun, which cannot be translated here; readers of the penultimate poem in the book will understand.
(2) Unua verso de Kanto I de la "Infero": "Nel mezzo del cammin di nostra vita...". Kalocsay tradukas tion Esperanton jene: "Je l' vojomez' de nia vivo tera..."; la versio de Peterlongo estas "En mezo de l' vojaĝ' de nia vivo...". First line of Canto I of the "Inferno": "Nel mezzo del cammin di nostra vita...". In Esperanto, Kalocsay translates it as "Je l' vojomez' de nia vivo tera..."; Peterlongo's version is "En mezo de l' vojaĝ' de nia vivo...".
(3) For those who speak no Esperanto, the resources -- often peculiar to Esperanto, at least among European languages -- illustrated in these three lines are:

saĝi -- direct conversion of adjective to verb
Nemezas -- using a proper name verbally to show a state or action associated with that name (this is one of those classical allusions mentioned above; fans of "Hercules, the Legendary Journeys" may recognize the name of one of Herc's many lady friends)
onton -- using a suffix as an independent word
ose -- using a grammatical ending as an independent word

Aliaj Recenzoj

La libro haveblas ĉe
The Esperanto League for North America
Universala Esperanto-Asocio