Enkomputiligis Don HARLOW

Plej sinceraj la versetoj pri la verdaj revuetoj

de Aleksandr LOGVIN

aperis en El Popola Ĉinio, 61/6, p. 292


Jen sur mia skribotablo --
alsenditaj kun afablo
la revuoj esperantaj,
dezirindaj, diverslandaj ...

Sin eligas en la vico
blanka revuet' el Nico,
atingebla ne por ĉiuj --
nur por elektitoj iuj, --
eburtur' de l' eŭropanoj,
superuloj -mondlingvanoj ...
Tamen estas ĝi bonstila,
altnivela, pura, brila --
jen parnasa leĝdonanto
por poeto kaj leganto!

"Norda Prismo" - neĝa floro!
1a revuo verdkolora --
rava, reva, vivovola,
plene esperantpopola,
estas ĝi evoluema
kreoforta, libertema,
ĉiam -- kora, ĉie -- nia,
hejma kaj internacia!

Al "Nuntempa Bulgario"
el animo iras krio:
-- Vin plenfloris kaj ĝojfestas,
ja pri tio l' Mond' atestas!
Belaj rozoj, vinberaro,
fajnlegomoj, Nigra maro ...
Sonaj versoj, bona prozo --
Ĉio varme bulgaroza!

Same estas vivparola
de Ĉini' revu' popola -
bildoriĉa, meditsaĝa,
interesa ĉiupaĝe!

La "Kooperativismo"
estas varme optimisma.
Ĝoje diras ni pri tio
al revu' de ĉarma Rio!

Tre alloga por la homo --
la revu' de l' kulturdomo,
de l' kastel' esperantista ...
Ho, se estus mi turisto?!
Venus tiam mi Francion,
por kortuŝe, kun pasio,
frate premi viajn manojn,
diverslandaj verdstelanoj!

Estu verdaj revuetoj
Kaj ĵurnaloj kaj gazetoj
ĉiam plue progresemaj,
bondeziraj kaj pacemaj!
Estu ili lumofonto
por la lingvo de l' Estonto!

Moskvo, aprilo 1961