Enkomputiligis Don HARLOW

La Granda Muro

de Julius BALBIN

Unue aperis en El Popola Ĉinio 1991/6, p. 41


La verda stelo fiere surgrimpas
la plej altan supron de la Granda Muro,
laŭ kiu serpentumas dumejllonga amaso
da mondlingvanoj, venintaj el la tuta mondo,
celebri en ĝojo, feliĉo kaj entuziasmo.

En la nevidebla lontano
malantaŭ la murego
ankoraŭ galopas imaginaraj mongoloj
sur siaj etaj ĉevaloj, kies hufoj
sublevas nubojn da sableroj.
La sabloza aero de Pekino
strangolas nin per astmo —
nin, la pacajn batalantojn,
alvenintajn ĉi-tie
el la kvin anguloj de l' mondo
por partopreni la ĉiujaran
lingvoĵamboreon
de interkompreniĝo kaj malmilito.

Kaj jen ni ĉiuj alsuprenis tiun
Grandan Muron, la solan homkreitan
objekton, kiun la astronaŭtoj
kapablis vidi el la luno
trans la senfina ekstera spaco.

Kaj nun, trans la spaco de jarcentoj,
mi ekvidas la galopantajn mongolojn,
tiujn senkomparajn rajdantojn
kaj arkpafistojn, provantajn invadi
la pacamajn loĝantojn de Hanlando.
Kaj mi povas konstati kiel iliaj
fortoj frakasiĝas kontraŭ
la fortikaĵoj de tiu unika
Granda Muro.

Dum ni parolas kaj kantas
ridas kaj fotas, tuta Pekino
ŝajnas ekrajdi sur bicikloj.
La loĝantoj de ĉi tiu
grandioza urbo, tiel riĉa
je palacoj, temploj, muzeoj
kaj maŭzoleoj ŝajnas esti
same kunkreskintaj kun
siaj bicikloj, kiel la
mongoloj kun siaj ĉevaloj.
Ili biciklas kaj biciklas
senĉese, kvazaŭ ili dezirus
forbicikli for de sia urbo
al iu pli bona, pli bela
kaj pli justa metropolo
de 1' imaginara estonteco.

1986