Enkomputiligis Don HARLOW

Marfantomo

de Henri HEINE

elgermanigis K. KALOCSAY

Unue aperis en la nica literatura revuo n-ro 5/4 paĝoj 125-127


Mi kuŝis ĉe la randa de la ŝipo,
rigardis revokule
malsupren en la spegulklaran akvon,
rigardis pli kaj pli profunden,
ĝis la profundo de la mara fundo.
Komence, kiel nebulo krepuska,
sed ĉiam pli precizkolore
montriĝis preĝej-kupoloj kaj turoj
kaj fine, sunklare, tuta urbo
antikva, nederlanda,
vivplena de homoj.
Seriozaj viroj, nigre mantelitaj
kun blankaj kolruŝoj kaj honorĉenoj
kaj longaj spadoj kaj longaj vizaĝoj
paŝadis tra l' svarmanta foirplaco
al la altetaĝa urbdomo,
kie ŝtonaj imperiestrobildoj
gardostaras kun sceptro kaj kun glavo.
Proksime, antaŭ longaj domvicoj,
kun spegule brilaj fenestroj
kaj piramide pritonditaj tilioj,
promenas junulinoj silksusuraj,
gracitaliaj, kun florvizaĝoj
dece cirkaŭfermitaj per nigraj kufetoj
kaj elŝvelantaj orbukloj.
Buntaj kompanoj, en hispana kostumo,
preterparadas kaj kapsignas.
Virinoj aĝaj,
en brunaj eksmodaj vestoj,
tenante kantlibron kaj rozarion,
rapidas etpaŝe
al la granda katedralo,
urĝataj de sonoriloj
kaj de muĝanta orgen-sono.

Min mem ekkaptas la mistera febro
de la lontana sonoro!
Senlima sopiro, profunda melankolio
ŝteliĝas en mian koron;
al mi estas, kvazaŭ ĝiajn vundojn
kisus apertaj la karaj lipoj,
kaj tiuj ree sangus
varmegajn ruĝajn gutojn,
falantajn longe kaj lante
sur domon malnovan tie sube
en la profunda mar-urbo,
sur malnovan altfrontonan domon,
melankolie senhoman.
Nur ĉe l' malsupra fenestro
sidas knabino,
per brako apogante la kapon,
kiel povra, forgesita infano,
kaj mi konas vin, povra, forgesita infano!

Tiel profunde, marprofunde do
vi kaŝas vin de mi
el infana kaprico.
Kaj suprenveni vi ne povas plu
kaj sidas, fremda, inter homoj fremdaj
jarcentojn longe,
dum mi, kun animo ĉagrena,
vin serĉas sur la tuta tero
kaj serĉis ĉiam vin,
vi ĉiam-amata,
vi delonge perdita,
vi fine retrovita --
mi vin retrovis kaj denove vidas
vian vizaĝon dolĉan,
la saĝajn fidelajn okulojn,
kaj plu neniam volas vin forlasi.
Kaj mi venos malsupren al vi
kaj kun brakoj etenditaj
mi ĵetas min malsupren al via koro.

Sed min ankoraŭ ĝustatempe
ekkaptis ĉe l' pied' la kapitano
kaj min retiris de l' ŝiprando
kaj kriis, grumble ridante:
"Doktor', ĉu la diablo vin kaptis?"