Enkomputiligis Don HARLOW

... Nun mi estas sola ...

de William SHAKESPEARE

elangligis L. N. M. NEWELL

Unue aperis en la nica literatura revuo n-ro 6/1 paĝoj 3-4


Hamleto:

        ... Nun mi estas sola.
Kia malnobla sklav', kanajl' mi estas!
Ĉu ne mirige estas, ke l' aktoro,
Nur en fikcio, sonĝo pri malĝojo,
Sian animon tiel emociis
Per propra fantazi', ke li paliĝis,
Larmis, aspekte perdis la sinregon,
Parolis plore, kaj adaptis gestojn,
Sintenon, ĉion, al koncepto sia,
Kaj ĉio por nenio! Por Hekuba!
Kiel por li Hekuba gravas, li
Por Hekuba, ke li priploras ŝin?
Kion li farus, se l' instigon mian,
Kaj la motivon por malĝoj' li havus?
Per larmoj li inundus la scenejon,
Surdigus la amason per paroloj
Teruraj, frenezigus la krimulojn,
Konsternus la senkulpajn, perpleksigus
La nesciantojn, kaj konfuzus eĉ
La aŭdon kaj la vidon; tamen mi,
Fripon' inerta kaj malsprita, revas
Marasme, apatia pri l' afero,
Kaj ne parolas; ne, eĉ ne por Reĝo,
Kies trezoron kaj karegan vivon
Oni detruis; ĉu timul' mi estas?
Se iu nomus min kanajl', kaj rompus
La kapon, kaj elŝirus mian barbon
Por blovi ĝin al mi en la okulojn,
Naz-pinĉus min, min nomus mensoganto,
Ĵetante la akuzon en vizaĝon, --
Se iu tion farus, ha, Di-vundoj!
Mi ĝin akceptus: nepre estas mi
Humila, ne sufiĉas mia gal'
Por amarigi al tiran' la vivon,
A1ie mi jam estus grasiginta
La milvojn je l' karnaĉo de ĉi sklavo.
Sanga kanajl' volupta! Ho, perfida,
Incesta, senkompata fikanajlo!
Ho, venĝo!
Kia azeno mi! Jen tre kuraĝe
Mi, filo de murdita kara patro,
Kiam ĉielo kaj infer' instigas
Al venĝ', kiel putino per paroloj
Malŝarĝas mian koron, kaj malbenas
Kiel malĉastulino, servobubo
De kuirej'! Naŭzaĵo! Fi!
Laboru, mia cerbo; nu, mi aŭdis,
Ke kulpa hom', spektante teatraĵon,
Trafiĝis en la kor' de sceno ruze
Ludata, kaj konfesis siajn krimojn:
Ĉar murdo, kvankam ĝi ne havas langon,
Mirakle elparolos: antaŭ l' onklo,
Mi igos la aktorojn ludi scenon
Similan al la murd' de mia patro;
Lian vizaĝesprimon mi observos,
Mi pintesploros la doloran punkton:
Se li resaltos, mia ĝusta vojo
Klariĝos ... Eble la spirit' vidita
Estas diablo, kaj diablo povas
Allogan formon preni, jes, kaj eble,
Potenca ĉe febluloj kiel mi,
Per mia feblo kaj melankolio
Li trompas min por damni. Mi deziras
Pruvon pli certan. Per teatra reto
Mi kaptos konsciencon de la Reĝo.

II, 2.