Kelkaj kroataj poemoj por la patrina tago

La jenajn poemojn afiŝis Marija Belosevic la 8an de majo 1997, kun indiko:

"Okaze de la patrino-tago, Kroata Esperantista Unuiĝo prezentas ĉi tie tri poemojn verkitajn de la kroataj verkistoj pri la temo: PATRINO."


MIA PATRINO

de Mate BALOTA (1898-1963)

elkroatigis Lucija BORĈIĈ

Mia patrino estis granda povrulino,
al aliaj teron ŝi fosis, al aliaj plankojn frotis.
Somerojn siajn ŝiradis ŝi de sia vivosino,
kaj iom post iom ĉion la aliaj forportis.

En tagoj ŝiaj ĝisfunde abundis nur penlaboro,
noktojn traviglis ŝi timzorge pri la aliaj.
Zorgon kaj ŝarĝon solportis ŝi pro bon' kaj fervoro,
senpage ŝi servis al ĉiuj, pli ol servistoj metiaj.

Ŝafojn ŝi gardis kampare, aliaj la lanon tondis,
porkojn ŝi nutris grasige, aliaj manĝis la ŝinkojn.
Ŝian akiraĵon penpenan aliaj preni malhontis:
fromaĝon, viandon kaj vinon, pujnon kaj figojn.

Al mi donis ŝi multegon, sed mia redon' estis mizera,
de mi ŝi nun malproksimas, sola sen iu ajn sia.
Helpopeti proksimulon, ŝin ĉu aŭdus iu reta?
Eĉ se Dion ŝi alpreĝus, Dio helpus al alia.

LONGE DUM NOKT' DUM VINTRA BLANKA NOKT'

de Dragutin TADIJANOVIĈ (1903-)

elkroatigis Josip VELEBIT

Longe dum nokt', dum vintra surda nokt'
Patrino mia teksas blankan tolon.

Sian figuron klinitan kaj harojn siajn blanketajn
Delonge ŝi priverŝis jam per larmoj.

La lampradio defenestre tra tuta korto sin etendis
Sur neĝo ekstere falanta
En silento senfina, en silento senfina:
Anĝeloj, per tenetaj manoj, deĉiele
Ŝutĵetas la steletojn frostajn teren
Zorgante ke ne veku mian oron.

Longe dum nokt', dum vintra vasta nokt'
Patrino mia teksas blankan tolon.

Ho panjo trista! diru, kio brilas jen,
En okuloj viaj

Longe dum nokt', dum vintra blanka nokt'?

SONĜO PRI PATRINO

de Ĝuro Ŝimara PUĴAROV (1949-)

elkroatigis Franjo ŜLABEK

karnavalo
jam finiĝis
forbruliĝis
vintra kesto
tamen branĉo
ne ekfloris
en printemp'
flora festo

la naturo
ne vekiĝas
sur la vojoj
frosto regas
en la koro
ĉagren' flegas
vi ne iras
kun vivĝojo

en ĉi nokto
vi eksonĝis
en la blanko
la patrinon
ŝi ja venis
por brakumi
por brakumi
vian kapon

kaj ŝi tiam
fordegelis
de varmega
via korpo
ankoraŭ vi aŭdas
ŝiajn veojn
kaj blasfeman
damno-vorton

ŝi ja kriis
fridavoĉe
kiom vi ŝin
ofte trompas
tia via koro
ploras
dum poemon
vi alfrontas

jam finiĝis
karnavalo
forbruliĝis
vintra kesto
tamen branĉo
ne ekfloris
en printempa
flora festo

LEGU OFICIALAN ORGANON DE LA KROATA ESPERANTISTA UNUIĜO
KROATA ESPERANTISTO
p/a Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio
retadreso: mbelosev@public.srce.hr
uea-konto:kreu-g
jarabono: 18 nlg
unuopa numero: 5 nlgSendu demandojn kaj proponojn al

Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>