Kvar Zagrebaj Poemoj

provizitaj de la Kroata Esperantista Unuiĝo


Klaketu ĉi tie por Latin-3 literaro Klaketu ĉi tie por versio unikoda

Estimataj,

La 16-an de novembro Zagrebo festas sian 904-an naskiĝtagon.

Okaze de tiu tago, ni prezentas poemojn de du poetoj: Dragutin Domjaniĉ 
kaj Stipan Blaĵetin (kroata poeto el Hungario).

Kroata Esperantista Unuiĝo

Dragutin Domjaniĉ (1875-1933)
STARI ZAGREB

Vulice vuske i tuĵne,
S kmicom v oblokih vsih
Zakaj ste meni tak drage
Kaj mi tam korak tak tih?

V senci se stiŝĉeju hiĵe,
Valjda je teŝko im stat.
Njim bi se ŝtelo poĉinut
Njim bi se ŝtelo vre spat.

Puno su videle toga,
Puno preteklo je let,
Stari poznanci su mrtvi
Stranjski je doŝel sad svet.

K cirkvi se ĵuriju staroj,
Ĉudni zasvetil se ĵar,
Tiha molitva se ŝepĉe
V samom je zlatu oltar.

Onda zgasiju se svetla,
Zgineju ljudi, ki kam,
Kaj su to molili za nas,
Koje zlo dojde pak k nam?
MALNOVA ZAGREB

Mallarĝaj kaj tristaj stratoj,
Mallumaj fenestroj vi
Kaj kial al mi vi karas
En via trankvil’ eĉ pli.

La domoj interpremiĝas,
Kaj pezas al ili star’.
Jam ili ripozi volus
Eĉ dormi dum tuta jar’.

Kaj ili tre multon vidis,
De peza laboro far’,
Konatoj jam ĉiuj mortis
Nun fremda ĉe ni najbar’.

Preĝejon la homoj venas,
Kaj strange ekbrilis flam’,
De l’ preĝoj mallaŭte sonas
Ĉe l’ ora altaro gam’.

La lumoj jen estingiĝis,
Kaj homoj disiris jam,
Ĉu ili pri ni nun preĝis,
Nin, kia atendas dram’!?

Tradukis: Zvonko Rehoriĉ

Dragutin Domjaniĉ
PRI KAMENITIH VRATIH

Z oltara v ĉrnu noĉ
Do luĉi luĉ trepeĉe,
Molitvah vruĉih ĵar
Gori iz vsake sveĉe.

I moja naj se sad
Molitva tiha zdiĵe,
Kad nebo ĉuje me
I kad nam vsim je bliĵe.

Tam drage oĉi su,
Kaj mrak nigdar ne zmuti,
Tam dobro srce je,
Kaj vsaku ĵalost ĉuti.

O, drage oĉi vi,
Poglecte me v toj noĉi,
I svetla dajte mi
Vu tugi kak v slepoĉi.

O, dobro srce, ti,
Posluŝaj me z viŝine,
Kad teŝko mi je tak,
Kad duŝa moja gine.

I ĉe tak mora bit,
Ĉe vraĉtva ni tim bolim,
Daj meni mira bar,
To, samo to, ja molim.
PREĜO ĈE ŜTONPORDEGO

Altare en la nokt’,
Kandeloj en trembrilo,
De l’ preĝoj varma flam’
Aŭdiĝas la eldiro.

Kaj mia preĝo nun
Mallaŭte sin eklevu,
Ĉielo aŭdu min,
Kaj preĝon vi ricevu.

Okuloj, karaj vi,
Kiujn mallum’ ne ĝenas,
Kaj bona via kor’
Dolorojn kiu prenas.

Okuloj, karaj vi,
Min aŭdu en obskuro,
Kaj lumon donu vi
En tristo kaj torturo.

Ho, bona koro vi,
Aŭskultu min el alto:
Pereas la anim’
En mia vivekzisto.

Se tiel estas eĉ,
Sen helpo al doloro,
Almenaŭ pacon nur,
Mi petas el tutkoro.

Tradukis: Zvonko Rehoriĉ

Stipan Blaĵetin (1941-)
Ilica -
to je ulica u gradu.
Duga - preduga.
Puna reklama.
Kao neka dama u sjaju se ruga
drugim ulicama.
Prolazniku koji bulji
u nakite njene
staklom, suknom, mirisom
odjevene.
Ilica -
To je ulica.
Ljudi prolaze kroz nju
nakon rada.
Ilica
Ulica
Dama
Zagreba grada.
Ilica-
strato en la urbo.
Longa - longega.
Reklamoplena.
Kiel damo briloplena ĝi priridas
aliajn stratojn.
Preterpasantojn gapantajn
ĝiajn ornamaĵojn,
per vitro, tolaĵo, odoro
vestitaj.
Ilica
Estas strato.
Pasas tra ĝi homoj
post laboro.
Ilica
Strato
Damo
Zagreb-urba.

Tradukis/prevela: Lucija Borĉiĉ

Stipan Blaĵetin:
MAKSIMIR

Dodi u moj mir
veli
Maksimir.
I ptice dolaze
i djeca
i ĵene
i starci
u moje oaze.
Dodi u moj mir
ŝuŝti
Maksimir.
Ako te oblije
samoĉa,
bol,
tuga
u meni naĉi ĉeŝ druga.
Ako ti srce
od ljubavi pati
u moj mir
svrati.
Svrati u moj mir
huji Maksimir
Za sve napore truda
il’ u veselju
ĵelji ĵivota
proŝetaj tuda.
Ja ĉu ti dati mi
Dodi!
Zove Maksimir!
MAKSIMIR

Venu al mia trankvil’
diras
Maksimir.
Venas birdoj
kaj infanoj
kaj virinoj
kaj olduloj
en oazojn miajn.
Venu al mia trankvil’
murmuras
Maksimir.
Se vin kaptas
solecsento,
doloro,
angorululo
en mi vi trovos kunulon.
Se via koro
suferas de amdoloro
en mia trankvilo
havu azilon.
Venu al mia trankvil’
muĝas Maksimir.
Pro ĉiu klopodo, peno,
aŭ dum ĝojo
vivodezira
venu al promeno.
Jen al vi trankvil’
Venu!
Vokas Maksimir.

Tradukis: Lucija Borĉiĉ


Sendu demandojn kaj proponojn al

Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>