Numero 1956/2

Enhavo

Titolo Verkinto Tradukinto Unikoda versio
Aŭtuna gloro Marjorie BOULTON   Unikoda versio
Piramidoj kaj kanaloj Julio BAGHY   Unikoda versio
Anstataŭa patro Tryggve NORDLÖF   Unikoda versio
Honorataj ostoj Pär LAGERKVIST F. SZILÁGYI Unikoda versio
Aventuro Pär LAGERKVIST F. SZILÁGYI Unikoda versio
Archilochos K. KALOCSAY   Unikoda versio
La labirinto de la amo Hannelore KONDOR   Unikoda versio
Mia vi   Kolomano KALOCSAY Unikoda versio
La formo estas konstanta Sirkku KOIVU   Unikoda versio
La lasta tago Ŝtefo URBAN   Unikoda versio
Elkora diro Heinrich HEINE Karl VANSELOW Unikoda versio
La ekzilita poeto Jacques de BRUSSEY-MALVILLE F. SZILÁGYI Unikoda versio
Lotuso Heinrich HEINE Adolf SPROECK Unikoda versio
Mia patro Helge RODE Leif B. STORM kaj Poul THORSEN Unikoda versio
Hororo EMBA   Unikoda versio
Ĉina kampara vivo Harald GROENBORG Elis JOHANSSON Unikoda versio
Balkonsceno el "Romeo kaj Julieto" William SHAKESPEARE Reto ROSSETTI Unikoda versio
Venĝo de musoj Stephan ZODEL   Unikoda versio
Neniu tiel daŭre Edward THOMAS Victor SADLER Unikoda versio
Batalu kontraŭ la malamo T. K. SLADE   Unikoda versio
Mia junaĝo en Grenlando Peter FREUCHEN Karl GUSTAFSSON Unikoda versio
En la frenezulejo Eugeniusz MATKOWSKI   Unikoda versio
Maljunulo en la parko Jan NERUDA Tomaŝ PUMPR Unikoda versio
El la profundo R. D.   Unikoda versio
Antaŭen renkonte al la defio! Grace M. BEATON   Unikoda versio
Pri Jan Amos Komensky Julie SUPICHOVÁ   Unikoda versio
Anĝelo Albert MOCKEL Lucien THÉVENIN Unikoda versio
Ni ĝoju Hendrik ADAMSON   Unikoda versio
Ilustrita vortaro el Meksiko Paul NEERGAARD   Unikoda versio
Vivu la stel'!     Unikoda versio
La polonezo de Mickiewicz Ferenc SZILÁGYI   Unikoda versio
Scio-Belo-Lingvo Ferenc SZILÁGYI   Unikoda versio
Iuvespere en la Saharo Ferenc SZILÁGYI   Unikoda versio
Altkvalita jara revuo D. R.   Unikoda versio
Redaktora poŝto Ferenc SZILÁGYI   Unikoda versio