Numero 1957/5

Enhavo

Titolo Verkinto Tradukinto
Antaŭ la kvara jaro Ferenc SZILÁGYI  
La stultiĝo de la homaro ĈABA Rigo  
La kvar elementoj Hjalmar GULLBERG Magda CARLSSON
Fru-aŭtuno Hilda DRESEN  
La nomtabuleto Hasse Z. Ferenc SZILÁGYI
Vintra vespero Lörine SZABÓ Ferenc SZILÁGYI
Kanto en drinkejo A. S. J. TESSIMOND William AULD
Finnlando konstruas la urbon de la futuro Gunnar HELLMAN K. L.
El "Cyrano de Bergerac" Edmond ROSTAND Roger BERNARD
La pordo de vestiblo Olli Vilho SALONEN
Verdikto Sándor SZATHMÁRI  
La velo M. LERMONTOV Konstanteno GUSEV
Letero pri la sudafrika tragedio E. K.  
Interpunkcio Vilho KOLJO Joh. Edv. LEPPÄKOSKI
Barkarolo Julio BAGHY kaj Miĥaelo ŜÁROŜI  
Historio el Monako Jenö HELTAI P. C.
Bojo en la universo Ferenc SZILÁGYI  
Soneto Edwin de KOCK  
Morta futuro Edwin de KOCK  
Rondelo Edwin de KOCK  
Trioleto Edwin de KOCK  
Utao Edwin de KOCK  
La infansava nokto Curt RIESS O. GINZ
Sola kun la tuta mondo Ferenc SZILÁGYI  
Grenrikoltistoj Theokritos KALOCSAY Kálmán
Vojaĝo Edwin de KOCK  
Dancistino Dobriŝa CESARIĈ J. VELEBIT
Mesaĝo de la justo Marek WAJSBLUM  
Mono A. S. J. TESSIMOND William AULD
Se ne pli alten I. L. PEREC Marek WAJSBLUM
Albert Camus Nobelpremiito Ferenc SZILÁGYI  
Esperanto senvorta Ferenc SZILÁGYI  
Amiko Jack Axel MUNTHE O. O.
Posttagmezo Erik LINDORM Magda CARLSSON
Vespero Edit SÖDERGRAN Magda CARLSSON
Riĉa rikolto D-ro KOVÁCS J. CSAPÓ
La kverko kaj la benko Mira BULJAN Takaĉ ZELJKO
La terura fadeno H. FUCHS Dragutin WRANKA
Ŝtormkuriero M. GORKIJ D-ro S. B. KAHAN
Vojaĝbildo: Stokholmo Dezsö KOSZTOLÁNYI Ferenc SZILÁGYI
La gravurita bastono Martin BENKA  
Recenzo: La floroj de l' malbono de Charles Baudelaire Poul THORSEN  
Recenzo: La vivo de la plantoj de Paul Neergaard Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: La faraono de Boleslaw Prus Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Paŝo post paŝo Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: El orienta florbedo de Kenji Ossaka Ferenc SZILÁGYI