Numero 1958/2

Enhavo

Titolo Verkinto Tradukinto
Germana numero!    
Al la ĝojo Friedrich SCHILLER K. KALOCSAY
Fluge super la moderna germana literaturo    
El Goethe Johann Wolfgang von GOETHE  
Mozart rakontas Eduard MÖRIKE Joseph F. BERGER
Dediĉo Johann Wolfgang GOETHE N. BARTELMES
Vi havas belajn vortojn J. v. EICHENDORFF V. SADLER
Lasta saluto J. v. EICHENDORFF Karl VANSELOW
La duoblulo Heinrich HEINE Kálmán KALOCSAY
En poŝtveturilo Heinrich HEINE Leonie FRAJNDLICHOVA
Lastaj vortoj Annette v. DROSTE-HÜLSHOFF Joseph F. BERGER
Dürer, la giganto de la grafiko Ferenc SZILÁGYI  
Eksperimentejo por la Faŭsta spirito Bertil MALMBERG Ferenc SZILÁGYI
La fajrobrigado enmiksiĝas Georg MÜHLEN-SCHULTE C. RIES
Kinetografio kaj dancesploro Felix HOERBURGER  
La evoluo de la homaro Erich KÄSTNER Adolf SPROECK
Dimanĉe, je la tria Walter JENS Ferenc SZILÁGYI
Bestolingvo Raoul FRANCÉ N. G.
El la fablaro Gotthold E. LESSING G. L.
Al la postnaskitoj Bertolt BRECHT Joseph F. BERGER
La melankolia okulparo de Käthe Kollwitz Ferenc SZILÁGYI  
Kannitverstan Johann Peter HEBEL Joseph F. BERGER
Röntgen Rudolf K. Goldsmit JENTNER Ferenc SZILÁGYI
Popolkanto   Arthur DEGEN
La fiulo Bert BRECHT Anna TARANTIKOVA
Diesel -- inĝeniero kaj idealisto Ferenc SZILÁGYI  
Du aŭtorportretoj el Mainz   Ernst KIND
Arto sur la tablo    
Pajlero, karbo kaj fabo Jakob kaj Wilhelm GRIMM Ferenc SZILÁGYI
Filozofe    
La disvastiĝo de la libropresado en la XV-a jarcento kaj rigardo antaŭen Ferenc SZILÁGYI  
Linjo tre volonte dancas   A. DEGEN
Recenzo: Kien la poezio? de Brendon Clark Poul THORSEN  
Recenzo: Cent ĝojkantoj de Marjorie Boulton Baldur RAGNARSSON  
Recenzo: Elektitaj versaĵoj 1909-1956 de Georgo Deŝkin Poul THORSEN  
Recenzo: Edelvejso de Niŝimura Masao Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Ni legas kaj lernas de Julie Ŝupichova Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Skizo pri la Esperanta literaturo de Vlastimil Novobilsky Johan Hammond ROSBACH  
Recenzo: Gvidilo por "Ni legas bildojn" de R. Eichholz Johan Hammond ROSBACH  
Recenzo: Suomi - Hieraŭ kaj Hodiaŭ Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Kristana kulturlaboro en nia tempo de Erik Hj. Linder Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Turo por fali, Rakontoj de velkinta folio de V. Eroŝenko Baldur RAGNARSSON  
Recenzo: La vojo de la vero kaj la saĝo, aŭ la vero malkaŝita en la Biblio, kiel ia distingebla de la kristana teologio Baldur RAGNARSSON  
Recenzo: Kiu estas Li? de Johan H. Snekvik Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Notes on English grammar for students of Esperanto de G. D. Lewis Ferenc SZILÁGYI  
Recenzo: Tu hoc Quoc te ngu Esperanto de Dao-Anh-Kha kaj Nguyen-Hai-Trung Baldur RAGNARSSON  
Marie Under 75-jara Ferenc SZILÁGYI  
Blanka pordego Marie UNDER Hilda DRESEN
Recenzo: Rakontoj el la naciliberiga batalo de jugoslaviaj popoloj de Antonije Sekelj Ferenc SZILÁGYI  
La epoko de la malracio    
Bonvivanto? J. C. WELLS