Originala Literaturo, en la reto, en Esperanto: T - V

Administras Don HARLOW

Lasta ĝisdatigo: 2007.05.06


Poemo
Novelo, Romano aŭ Romanelĉerpaĵo
Teatraĵo
Eseoj kaj aliaj nefikciaj prozaĵoj

Originala Literaturo


Lajos TÁRKONY | Mikaelo TERNAVSKI | Poul THORSEN | Enn UIDRE | Eli URBANOVÁ | Blazio VAHA | Henri VATRÉ | Solomon VYSOKOVSKIJ |

[P] Hieraŭ mi vidis diablon... (TANIGUCHI Atsuhiko)

Lajos TÁRKONY:
[P] Adiaŭo
[P] Al moderna knabo
[P] La araneo
[P] Aventuroj Unikoda versio
Balkona vespero
Ankaŭ ĉi tie
[P] Febro
[P] Japaneskaj fotoj
[P] Kateno Unikoda versio
[P] Kosmo Unikoda versio
[P] La kvindektria jaro Unikoda versio
[P] Lasta renkonto Unikoda versio
[P] La lumgardanto
[P] Malsana suno
[P] Matena humoro
[P] La Mistera Insulo Unikoda versio
[P] Momentfoto
[P] La spegulo Unikoda versio
[P] Tombeja krepusko
[P] Tra nebulo
[P] Triopa trista gard'
[P] La uvo
[P] Vespera sopiro Unikoda versio
[P] La vesperstelo

[P] Verda libelo (en WORD-formato) (TENG Xuexun)
[N] La rimoj (Mario TENNER)

Mikaelo TERNAVSKI:
"iam diris ĉarma sorĉistin'..."
Koloro
Konfeso de poeto
Loko
"mi pleje timas..."
Morto de Mitridat, la sesa Jevpator

[P] Helpanto (TETE-BADOU Nyinvi)
Unu internacia problemo: la mortigisto (Jean THIERRY) Unikoda versio
[P] Mola (Duncan THOMSON)
[P] Pasportserva bluso (Duncan THOMSON)

Poul THORSEN:
[P] Akrostike Unikoda versio
[P] [Nova] Al Josephine Baker
[P] [Nova] Alfabeta embaraso
[P] Annika Unikoda versio
[E] Antaŭjuĝoj
[P] [Nova] Antipodemokratio
[P] [Nova] Arto
[N] [Nova] Babilo sur rikiŝo en Mandalejo, Birmo (Mianmaro)
[P] [Nova] Cedas la suno
[P] [Nova] Ĉe via dekstra genuo
[P] [Nova] Ĉirkaŭ la terminara tablo
[P] [Nova] Ĉu venko?
[E] [Nova] Dana Laŭrenco
[E] [Nova] Danca nokto
[N] [Nova] Delegitino
[N] [Nova] Diĝestoj
[N] Diĝestoj Unikoda versio
[N] [Nova] Dum flustras la junkoj
[N] [Nova] Ejra kafo en Ĝibraltaro
[E] Recenzo: Elektitaj versaĵoj 1909-1956 de Georgo Deŝkin
[P] [Nova] Fekundo kaj Madrigalo
[P] [Nova] Fenestroj – Soleco en grandurbo
[E] [Nova] Finbabile
[E] Recenzo: La floroj de l' malbono de Charles Baudelaire
[P] [Nova] Frua mateno en Sarajevo
[N] [Nova] Funga fuŝo
[E] [Nova] Fungistiko en praktiko
[P] [Nova] Fungo – parado
[N] [Nova] La granda draŝmaŝino
[P] [Nova] La granda kermeso
[E] [Nova] H.C.Andersen en socia perspektivo
[P] [Nova] Hodiaŭ
[P] [Nova] Inventoj
[E] [Nova] Jupoj kaj konjunkturoj
[P] [Nova] Kapricoj
[P] Kapricoj Unikoda versio
[E] Recenzo: Kien la poezio? de Brendon Clark
[N] [Nova] Kiam aliiĝos?
[P] [Nova] Kismiso
[E] [Nova] La klaĉo pri Amanita
[P] [Nova] Kunesto kaj disiro
[P] [Nova] Leciono elementa kaj enda
[E] Litla Dimun, Stora Dimun Unikoda versio
[P] [Nova] Madrigalo
[P] [Nova] Mamulino
[P] [Nova] Marĝene de Paul Neergaard
[E] [Nova] Martin Andersen Nexø
[E] [Nova] Misteroj de l' Paska Insulo
[P] [Nova] Monumentialis
[P] [Nova] La muro
[E] [Nova] Panjo
[E] [Nova] Pensoj ĉe tombo
[N] [Nova] Perdita filo
[N] [Nova] Pioniroj
[P] [Nova] PLUK
[P] [Nova] PLUK – tri novaj
[P] [Nova] Pri vojaĝo en Ĉinio
[N] [Nova] Renkonten al suno
[P] [Nova] Septeto-limerikoj afore-tradukoj
[P] [Nova] Solstico
[E] [Nova] Spure de Ernest Hemingway
[N] [Nova] La standardo
[P] [Nova] Sur greka grundo
[P] [Nova] La Terglobo – Tago pasas for
[E] [Nova] Tra La Manĉo
[P] [Nova] Vagula valso
[P] [Nova] Verda Semaforo
[P] [Nova] Vero kaj forto en moviĝo
[N] [Nova] Very well, Hortensia
[P] [Nova] Vivu la stel'
[E] [Nova] 25 jaroj sen porno-tabuo

[P] Ne jam la fin' (Delfeno TIETTI)
[N] La lasta kavaliro (Serĉjo TIĤONOV)
[P] Miraklo (Serĉjo TIĤONOV)
[P] Mi amas vin ... (Nadja TIĤONOVA)
[P] Nova floro (Tikos}
[E] [Nova] Kelkaj pensoj pri Kalocsay (Humphrey TONKIN)
[N] Groto (Endre TÓTH)
[N] Lappar, la Antikristo (Endre TÓTH)
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] Masko (Sabine TRENNER) kun MP3 dosiero.
[N] La poezio (Gennadij TURKOV)
[N] Leporido kiu deziris flugi (Terttu TYYNELÄ)

Enn UIDRE:
[P] Dum vespera horo
[P] Homeco
[P] Mirinde simple
[P] Nigraj rozoj
[P] Punkto
[P] Ŝi venas ...

[P] Sukeraceroj (Donald Jacob UITVLUGT)
[P] La elfreĝo en la interreto ("Unukorno")
[N] La lasta tago (Ŝtefo URBAN) Unikoda versio
[N] Mario kaj la papilioj (Ŝtefo URBAN)
[P] Preĝo (Ŝtefano URBAN) Unikoda versio

Eli URBANOVÁ:
[P] Ami
[P] Anstataŭ dormi
[P] En sonĝo nur
[P] Ho, tagoj dolĉ-amaraj
[E] Kiel vera paĉjo
[P] Rigardo tra la fenestro Muziko de Miĥail POVORIN, kun MIDI-muziko, karaokea muziko kaj MP3-dosiero.
Tuko (Eli URBANOVÁ)

Blazio VAHA:
[P] Abelaferoj kun sinoferoj
[P] Agad-plano
[P] Aliflanke
[P] Antaŭporda ajtokanto
[P] Atomkanto
[P] Ciemulo pardonpetas viemulinon
[P] Ĉi-paŝ-kanto
[P] Descendo kun aŭfhebo
[P] Devokanto je ĵokeo
[P] Ej, kanto
[P] Ĝimio
[P] Haj-kanto
[P] Hungara kanto el la dek-kelka jarcento
[P] Iom lingvisteca aliro al tombo
[P] Jen ĉi teksto parolos...
[P] Jozefokanto
[P] Kanteto de senpacienco
[P] Kanto pri asfaltvoja marŝo
[P] Ki
[P] Kiu kozo, ki-kozo?
[P] Kun aŭtaro fona
[P] Kvantokanto bonhumora
[P] Lolkanto kaj lelkanto pri nova kulmino
[P] Malserioza poemeto
[P] Mankas monato
[P] Mankas tekto
[P] Medito
[P] Meto kaj ĵeto
[P] Navigo-teksto
[P] Pasmomentoj
[P] Poemeto imperfekteca
[P] PostSosura susuraĵo
[P] Proklamo
[P] Promenkanto
[P] Protesto pro malfacilaĵoj kaj facilaĵoj
[P] Rasto-tempo
[P] Raŭmismeta kanto
[P] Reformisma dramo kun katarso kaj mildiĝo
[P] Senskutila kanto
[P] Sukcese ĝis...
[P] Ŝva-sona kanto
[P] Tak-kanto
[P] Tobam, menam, recip, amo
[P] Topikumo
[P] tuskanto
[P] Ulto Bogi kaj aŝto Marinjo
[P] Versareto
[P] Zamenhofaj humornuancoj en kaj ekster Litovio

Kiel ni mortigadis leporon por la antaŭkristnaska vespermanĝo (VÁNA Vladimir)
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[N] Tin Ujeviĉ: sep poemoj (Boĵidar VANĈIK) Unikoda versio
Recenzo: El la maniko -- Jen unikoda versio. (D-ro Frantiŝek VANEK)
[P] Al la nordo (Vladimir VARANKIN)
[P] Kanto de l' komunanoj (Vladimir VARANKIN)
[N] Metropoliteno (Vladimir VARANKIN)

Henri VATRÉ:
[E] Recenzo: Almanaketo
[E] Recenzo: Antologio de portugalaj rakontoj
[P] La fantomo
[P] G. E. Maura
[E] Recenzo: Infanoj de l' atombombo kaj La belan pacon de Senzi Yamaguti
[N] Inkubo
[E] Julio Baghy, la sekreta
[P] Kial?
[E] Kien la elizio?
[N] La kimra biblio
[E] Kolomano Kalocsay kaj ni
[E] Letero al Brenda pri la afiksoj
[P] Madrigalo
[P] Marjorie Boulton
[P] Naturscienco
[P] Pordoj
[P] Rideto
[E] Recenzo: Vitralo de John I. Francis
[P] Zodiako

La lingvomaŝino (J. S. VEEN)
[N] Zgugina kaj Sankta Demetrio (James VELLA-BONDIN)
"Kial mi venis, scias nur li..." (Sergej VERŜININ)
[P] Stel' trembrilas super mi (A. VERTINSKIJ) aŭdeblas kantate ĉi tie.
[E] Oswaldo Cruz - Vivo kontraŭ Antaŭjuĝoj (Paulo Sergio VIANA)
[N] Sekretoj (Paulo Sergio VIANA)
La skandalo pro Jozefo (Valdemar VINAR)
[P] Mia amatin' (Ju. VIZBOR) aŭdeblas kantate ĉi tie.
Historio kaj biografioj (Josef VONDROUŜEK)
[E] Homoj kaj Riveroj de Johan Hammond Rosbach (Josef VONDROUŜEK)
[E] Rememoroj (Josef VONDROUŜEK)

Solomon VYSOKOVSKIJ:
[P] Al homaranoj
[P] La alvoko
[P] Ĉiel kaj ĉiel'
[P] La deziro
[P] La dialogo-revo
[P] Karesa vorto
[P] Kiu gravas...
[P] Konsentas ĉiu hom' sen ekskluziv'...
[P] Mi ĝojas, ke mi vin ĝojigas...
[P] Sen mordanta abelo...

Al "Originala literaturo: S - Ŝ" <--


Al "Originala literaturo: W - Z" -->


Premu kaj Reiru al la radiko

Ĉi tiun dokumenton respondecas:
Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>