Enkomputiligis Don HARLOW

Recenzoj/Reviews

Enhavo/Table of Contents


Klaketu ĉi tie por Latin-3 literaro

Recenzoj en Esperanto

Ĉefe temas pri recenzoj de libroj en Esperanto, sed en unu-du lokoj mi ankaŭ verkis recenzon en Esperanto de anglalingva verkaĵo.

Alian recenzoliston pri Esperantlingvaj verkaĵoj oni povas trovi ĉe La Esperanto-Centro Jekaterinburg.
Recenzojn el la revuo Monato oni povas trovi ĉe La Flandra Esperanto-Ligo.
Recenzojn el la revuo Esperanto oni povas trovi ĉi tie.
Titolo de la verkaĵo Title of the Work
Aforismoj (Ŝota RUSTAVELI) Aphorisms (Ŝota Rustaveli)
La Blinda Birdo (NEMERE István) The Blind Bird (Nemere István)
Bovisto kaj teksistino (HŬA Ĝjiĉing k.a.) Cowherd and Weaver Girl (Hua Jiching et al.)
Bronza Tigro (GUO Moruo) Bronze Tiger (Guo Moruo)
Esperanto: lingvo - literaturo - movado (Pierre JANTON) Esperanto: Language - Literature - Movement (Pierre Janton)
Eŭlalia (Lorjak) Eulalia (Lorjak)
Insulo de revoj (Manjo AUSTIN) Isle of Dreams (Mary Austin)
Jaĥto Veturas For ... kaj Veturigas la Morton (Deck DORVAL) A Yacht Departs ... and Takes Death With It (Deck Dorval)
Jubileo: Jarcento de Esperanto (Mark FETTES) Jubilee: A Century of Esperanto (Mark Fettes)
Kial Ne? -- Festa Numero () Why Not? -- Festival Number ()
Kiel Bretono Iĝis Reĝo de Anglujo (Per-Jakez HELIAS) How a Breton Became the King of England (Per-Jakez Helias)
Kiuj Semas Plorante... (TÓFALVI Éva kaj Oldrich KNÍCHAL) Who, Weeping, Sow... (Tófalvi Éva and Oldrich Kníchal)
Komedio de Eraroj (William SHAKESPEARE) A Comedy of Errorrs (William Shakespeare)
La Libro, Kiu Diras la Veron; La Eksterteranoj Forkondukis Min sur Sian Planedon; Akcepti la Eksterteranojn (Raël [Claude VORILHON]) The Book That Tells the Truth; The Aliens Took Me to Their Planet; Welcome the Aliens (Raël [Claude Vorilhon])
La Litomiŝla Tombejo (Karolo PIĈ) The Cemetery at Litomyŝl (Karolo Piĉ)
Loulan kaj Fremdregionano (INOUE Yasushi) Loulan and Foreigner (Inoue Yasushi)
Mariagnes (Lorjak) Mariagnes (Lorjak)
La Mezepoka Periodo (Gaston WARINGHIEN) The Medieval Period (Gaston Waringhien)
1887 kaj la Sekvo (Gaston WARINGHIEN) 1887 and the Sequel (Gaston Waringhien)
La Monto (NEMERE István) The Mountain (Nemere István)
La Morta Suito (MIYAMOTO Masao) The Death Suite (Miyamoto Masao)
La Morto kaj la Morto de Kinkas Akvobleko (Jorge AMADO) The Two Deaths of Quincas Waterscreech (Jorge Amado)
Murdo en Esperantujo (Daniel MOIRAND) Murder in Esperanto-Land (Daniel Moirand)
Ne Nur Leteroj de Plum-Amikoj (Marjorie BOULTON) Not Just Letters from Pen-Pals (Marjorie Boulton)
Nigra Magio (Deck DORVAL kaj Christian DECLERCK) Black Magic (Deck Dorval and Christian Declerck)
La Nigra Spartako (Geraldo MATTOS) The Black Spartacus (Geraldo Mattos)
Nova Esperanta Krestomatio (red. William AULD) New Esperanto Chrestomathy (edited by William Auld)
Noveloj (André MAUROIS) Short Stories (André Maurois)
Ombro sur Interna Pejzaĝo (Spomenka ŜTIMEC) Shadow on an Inner Landscape (Spomenka Ŝtimec)
La Ora Pozidono (Julian MODEST) The Golden Poseidon (Julian Modest)
Pri Literatura Kritiko (Fernando de DIEGO) On Literary Criticism (Fernando de Diego)
Rakontoj pri Afanti, Saĝo-sako, La feliĉa birdo (FAN Yizu k.a.) Tales of Afanti, Sack of Wisdom, The Happy Bird (Fan Yizu et al.)
La Reĝo de Ys: Roma Mater (Poul kaj Karen ANDERSON) The King of Ys: Roma Mater (Poul and Karen Anderson)
La sanktaj tekstoj de la Vhnda-Mas'ina kulturo de Anatolio (Ez-Aha) The Sacred Texts of the Vhnda-Mas'in Culture of Anatolia (Ez-Aha)
Sed nur fragmento (Trevor STEELE) But Only a Fragment (Trevor Steele)
Serĉu, kaj Vi Trovos! (NEMERE István) Seek, and Ye Shall Find! (Nemere István)
Sur kampo granita (NEMERE István) On a Granite Field (Nemere István)
Sur Tranĉrando de Ponard' (Nikolai LOZGAĈEV) On a Dagger's Cutting Edge (Nikolai Lozgaĉev)
Tri Infanlibretoj (JU Zi, JIANG Cheng'an, WU Daisheng, MEJ Jing) Three Children's Books (Yu Zi, Jiang Cheng-an, Wu Daisheng, Mei Ying)
Trojaninoj kaj Ifigenia en Taŭrido (Eŭripido) The Trojan Women and Iphigenia in Tauris (Euripides)
Tutmonda Sonoro (KALOCSAY Kálmán) A Global Peal of Bells (Kalocsay Kálmán)
Urd Hadda murdita! (Deck DORVAL) Urd Hadda Murdered! (Deck Dorval)
Vespera Gruo (KINOSITA Zyunzi) An Evening Crane (Kinosita Zyunzi)
Vivo kaj Morto de Wiederboren (Aleksander KORĴENKOV) Life and Death of Wiederboren (Aleksander Korzhenkov)

Recenzoj en / Reviews in Esperanto + English

Titolo de la verkaĵo Title of the Work
Alfluginta monto (HUA Jiqing) The Mountain That Flew (Hua Jiqing)
La bona lingvo (Claude PIRON) The Good Language (Claude Piron)
Cent ĉinaj fabloj (GAO Jingmin) A Hundred Chinese Fables (Gao Jingmin)
Civila Kampanjo (Lois McMaster BUJOLD) A Civil Campaign (Lois McMaster Bujold)
Ĉinaj mitoj (YUAN Ke) Chinese Myths (Yuan Ke)
Dufoje Akuzebla (David WEISBERG & Douglas COOK) Double Jeopardy (David Weisberg & Douglas Cook)
Dum vi estis kun ni (NEMERE István) While You Were With Us (Istvan Nemere)
La Esperanta lingvo (Frank NUESSEL) The Esperanto Language (Frank Nuessel)
Esperantaj sinonimoj (Jaan OJALO) Esperanto Synonyms (Jaan Ojalo)
Falantaj muroj (Trevor STEELE) Falling Walls (Trevor Steele)
Fidindaj (Stuart BLUMBERG) Keeping the Faith (Stuart Blumberg)
Kaŭranta tigro, kaŝita drako (ŬANG Dulu kaj ŬANG Huilin) Crouching Tiger, Hidden Dragon (Du Lu Wang and Hui-Lin Wang)
Koro de Vintro (Robert JORDAN) Winter's Heart (Robert Jordan)
La kuriero (Luc BESSON & Andrew BIRKIN) The Messenger (Luc Besson & Andrew Birkin)
Legendoj pri SEJM (Mikaelo BRONŜTEJN) Legends of SEJM (Mikhail Bronstein)
Lingvaj respondoj (Sergio POKROVSKIJ) Language Replies (Sergei Pokrovsky)
Mamutido Miĉjo (Mikaelo BRONŜTEJN) Mike the Mammoth Child (Mikhail Bronshtein)
Marionetoj (Carmel MALLIA) Puppets (Carmel Mallia)
La mirinda sorĉisto de Oz (L. Frank BAUM) The Wonderful Wizard of Oz (L. Frank Baum)
Modernaj Robinzonoj (Teodoro SCHWARTZ) Modern Robinsons (Teodoro Schwartz)
La mondo ne sufiĉas (Bruce FEIERSTEIN & Michael FRANCE) The World Is Not Enough (Bruce Feierstein & Michael France)
Murdo en Esperantujo (Daniel MOIRAND) Murder in Esperanto-Land (Daniel Moirand)
Naskiĝo de la Rustimuna Ŝtalrato (Harry HARRISON) A Stainless Steel Rat Is Born (Harry Harrison)
Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM (Vladimir SAMODAJ) Not Just Legends, Not Just About SEJM (Vladimir Samodai)
La nekonata dio (MÓSZI Ferenc) The Unknown God (Ferenc Mozsi)
Nomoj (Johann Hammond ROSBACH) Names (Johann Hammond Rosbach)
Pajleroj kaj stoploj (William AULD) Straw and Stubble (William Auld)
Rusaj amnoveloj (Wolfgang KIRSCHSTEIN & Aleksander KORĴENKOV) Russian Love Stories (Wolfgang Kirschstein & Aleksander Korzhenkov)
Serĉu mian sonĝon (NEMERE István) Seek My Dream (Istvan Nemere)
Shanghai Noon (Miles Millar) "Shanghai Noon" (Miles MILLAR)
La ŝuisto de Gwidel (Erwan Ar MENGA) The Shoemaker of Gwidel (Erwan Ar Menga)
Tri 'stas tro (Gerrit BERVELING) Three's a Crowd (Gerrit Berveling)
Triptiko de Amrakontoj de Tang-Dinastio (YUAN Zhen, JIANG Fang, BAI Xingjian) A Tryptych of Love Stories from the Tang Dynasty (Yuan Zhen, Jiang Fang, Bai Xingjian)
Vivi estas danĝere (NEMERE István) Life Is Dangerous (Istvan Nemere)
La Vojo al El Dorado (Ted ELLIOTT & Terry ROSSIO) The Road to El Dorado (Ted Elliott & Terry Rossio)
Vualo de l' silento (Ĝura) Veil of Silence (Djura)

Reviews in English

These are a mixture of movie reviews and reviews of books in Esperanto.
Title of the Work Titolo de la verkaĵo
Among Soviet Peoples 1939-1946 (Petro Diksztejn) Inter sovetaj popoloj 1939-1946 (Petro DIKSZTEJN)
Angel Eyes (Gerald di Pego) Anĝelokuloj (Gerald di PEGO)
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (Mike Myers and Michael McCullers) Austin Powers: La Spiono Kiu Kolbasis Min (Mike MYERS kaj Michael McCULLERS)
Battlefield Earth (L. Ron Hubbard and Corey Mandell) Batalkampo: La Tero (L. Ron HUBBARD kaj Corey MANDELL)
Being Colloquial in Esperanto (1st edition) (David K. Jordan) Paroli Esperanton Popole (1a eldono) (David K. JORDAN)
Being Colloquial in Esperanto (2nd edition) (David K. Jordan) Paroli Esperanton Popole (2a eldono) (David K. JORDAN)
The Bitch of Buchenwald (Julius Balbin) La Hundulino de Buchenwald (Julius BALBIN)
Bronze Tiger (Guo Moruo) Bronza Tigro (GUO Moruo)
Charlie's Angels (Ivan Goff and Ben Roberts) La anĝeloj de Charlie (Ivan GOFF kaj Ben Roberts)
The Count of Monte Cristo (Alexandre Dumas père and Jay Wolpert) La Grafo de Monte Cristo (Alexandre DUMAS père kaj Jay WOLPERT)
The Dangerous Language (Ulrich Lins) La Danĝera Lingvo (Ulrich LINS)
Dinosaur (Thom Enriquez and Walon Green) Dinosaŭro (Thom ENRIQUEZ kaj Walon GREEN)
Esperanto-English/English-Esperanto Dictionary & Phrasebook (Joseph N. Conroy) Vortaro & Frazaro Esperanta-Angla/Angla-Esperanta (Joseph N. CONROY)
Five Short Stories (F. Tuglas) Kvin Noveloj (F. TUGLAS)
Esperanto Anthology: Poems 1887-1981 (William Auld) Esperanta Antologio: Poemoj 1887-1981 (William AULD)
Fevers (Nemere István) Febroj (NEMERE István)
Five Technical Vocabularies: Esperanto Vocabulary of Physics (Katsumori Hiroshi, Makino Saturo, Yamamori Junko); Computation Basic Vocabulary (Gerhard Kalckhoff, Antony C. Pick); Computer Dictionary, English-Esperanto (draft) (Christian Bertin); Mathematics Vocabulary (Daniela Deneva); Esperanto-English-French-Swedish Mathematics Vocabulary (Christer O. Kiselman) Kvin teĥnikaj terminaroj: Esperanta terminaro de fiziko (KATSUMORI Hiroshi, MAKINO Satoru, YAMAMORI Junko); Komputada baza terminaro (Gerhard KALCKHOFF, Antony C. PICK); Komputila terminaro Angla-Esperanto (malneto) (Christian BERTIN); Matematika terminaro (Daniela DENEVA); Matematika terminaro Esperanto-angla-franca-sveda (Christer O. KISELMAN)
40 Days and 40 Nights (Rob Perez) 40 Tagoj kaj 40 Noktoj (Rob PEREZ)
Four Books About Esperanto Literature: An Introduction to the Original Literature of Esperanto (William Auld); Truth, Recreation, Style (William Auld); Studies About Esperanto Literature (Vilmos Benczik); The Book of Novels (Vilmos Benczik) Kvar libroj pri Esperanta literaturo: Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto (William AULD); Vereco, distro, stilo (William AULD); Studoj pri la Esperanta literaturo (Vilmos BENCZIK); Libro de romanoj (Vilmos BENCZIK)
Gladiator (David H. Franzoni) Gladiatoro (David H. FRANZONI)
Godzilla (Ted Elliott and Terry Rossio) Godzilla (Ted ELLIOTT kaj Terry ROSSIO)
Gosford Park (Ted Elliott and Terry Rossio) Gosford-Parko (Ted ELLIOTT kaj Terry ROSSIO)
The Iron Giant (Tim McCanlies and Brad Bird) La Fera Giganto (Tim McCANLIES kaj Brad BIRD)
The Haunting (Shirley Jackson and David Self) La hantado (Shirley JACKSON kaj David SELF)
Illumination (Albert Goodheir) Enlumiĝo (Albert GOODHEIR)
Insurrection (Star Trek 9) (Rick Berman and Michael Piller) Ribelo (Star Trek 9) (Rick BERMAN kaj Michael PILLER)
John Carpenter's Vampires (John Steakley and John Carpenter) La Vampiroj de John Carpenter (John STEAKLEY kaj John CARPENTER)
Lost in Space (Akiva Goldsman) Perditaj en la Kosmo (Akiva GOLDSMAN)
May Rain (Julian Modest) Maja Pluvo (Julian MODEST)
Mercury Rising (Ryne Douglas Pearson and Lawrence Konner) Merkuro Leviĝas (Ryne Douglas PEARSON kaj Lawrence KONNER)
The Nantucketer Trilogy (S. M. Stirling) La Nantuketa Trilibro (S. M. STIRLING)
Notting Hill (Richard Curtis) Notting Hill (Richard CURTIS)
The Perfect Storm (Sebastian Junger and William D. Wittliff) La Perfekta Tempesto (Sebastian JUNGER kaj William D. WITTLIFF)
The Peshawar Lancers (S. M. Stirling) La Lancistoj de Peŝavaro (S. M. STIRLING)
The Phantom Menace (George Lucas) La Fantoma Minaco (George LUCAS)
The Pied Piper of Hamelin (Hanna Hutchinson) La ŝalmisto de Hamelin (Hanna HUTCHINSON)
Pride and Prejudice (Jane Austen and Andrew Davies) Fiereco kaj Antaŭjuĝemo (Jane AUSTEN kaj Andrew DAVIES)
Red Planet (Chuck Pfarrer) Ruĝa planedo (Chuck PFARRER)
The Shadow of Albion (Andre Norton and Rosemary Edghill) La Ombro de Albiono (Andre NORTON kaj Rosemary EDGHILL)
The Sixth Sense (M. Night Shyamalan) La Sesa Senso (M. Night SHYAMALAN)
Star Trek: Voyager (Various) Star Trek: Vojaĝanto (Diversaj)
Tarzan (Edgar Rice Burroughs and Tab Murphy) Tarzan (Edgar Rice BURROUGHS kaj Tab MURPHY)
Tarzan and the Lost City (Edgar Rice Burroughs and Bayard Johnson) Tarzan and the Lost City (Edgar Rice BURROUGHS kaj Bayard JOHNSON)
The 13th Floor (Daniel F. Galouye and Joseph Rusnak) La 13a Etaĝo (Daniel F. GALOUYE kaj Joseph RUSNAK)
Three Cartoon Adaptations: The Adventures of Tom Sawyer (Mark Twain); Rebellion Against the Heavenly Palace (Tang Deng); Nezha Stirs Up the Sea Tri Komiksaj Adaptoj: Aventuroj de Tom Sawyer (Mark TWAIN); Ribelo kontraŭ la Ĉiela Palaco (TANG Deng); Nezha kirlas la maron
The Time Machine (H. G. Wells and David Duncan) La Tempo-Maŝino (H. G. WELLS kaj David DUNCAN)
Tomorrow Never Dies (Bruce Feierstein) La Morgaŭo Neniam Forpasas (Bruce FEIERSTEIN)
Virus (Chuck Pfarrer) Viruso (Chuck PFARRER)
Wang Gui and Li Xiangxiang (Li Ji) Ŭang Guj kaj Li Ŝjangŝjang (LI Ĝji)
What Dreams May Come (Richard Matheson and Ronald Bass) Kiaj Sonĝoj Viziti Povas (Richard MATHESON kaj Ronald BASS)