Tradukita Literaturo, en la reto, en Esperanto: P - R

Administras Don HARLOW

Lasta ĝisdatigo: 2007.07.15


Poemo
Novelo, Romano aŭ Romanelĉerpaĵo
Teatraĵo
Eseoj kaj aliaj nefikciaj prozaĵoj

Tradukita Literaturo


Nelson A. PACHECO kaj Adriana PACHECO: | José Emilio PACHECO | Dorothy PARKER | A. B. "Banjo" PATERSON | Charles PERRAULT | PETÖFI Sándor | Edgar Allan POE | Boleslaw PRUS | PU Songling | A. S. PUŜKIN | Henri de REGNIER | Jenő REJTŐ | Rainer Maria RILKE

Nelson A. PACHECO kaj Adriana PACHECO:
[P] Feliĉo kun MP3-dosiero. [Ivo SANGUINETTI]
[P] Kanto Alegretana kun MP3-dosiero. [Ivo SANGUINETTI]
[P] Karulino kun MP3-dosiero. [Ivo SANGUINETTI]
[P] Korbo kun MP3-dosiero. [Ivo SANGUINETTI]
[P] Saŭdado kun MP3-dosiero. [Ivo SANGUINETTI]

José Emilio PACHECO:
[P] Ĉeesto [Jorge Luis GUTTIÉRREZ]
[P] Oktobro 2a, 1968 []
[P] Ripetas vi la vortojn [Jorge Luis GUTTIÉRREZ]
[P] Ŝtatperfido []

[N] Kuraĝuloj (Juan PADRÓN) [Jozefo de Jesús CAMPOS PACHECO]
[N] Mensogulinoj (Teuvo PAKKALA) [Anja KARKIAINEN]
[N] Savu niajn animojn (Leonid PANASENKO) [Zmicier LAPCIONAK]
[N] Revado nenifara (Karoly PAP) [A. REIBER]

Dorothy PARKER:
[E] La avino de la onklino de la ĝardenisto [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Bedaŭrinda koincido [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Bildoj en la fumo [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Bonvojaĝon [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Brikabrako [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Du-voluma romano [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Frustro [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Funebra kanto [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Ĝenerala recenzo de la seks-situacio [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Intervjuo [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Inventaro [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Kiam ni estis tre koleraj [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Komento [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Komfortaj vortoj surspegule gratendaj [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Konstato [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Lulkanto [Matthew McLAUCHLIN]
[N] La malkuraĝaĉa koro [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Neresanigebla [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Novaĵo [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Parta komforto [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Penso por sunplena mateno [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Porkokula spekto de beletroj [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Pri virino, morta june [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Rezumo [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Rondaŭo reduobla [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Socia rimarko [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Soneto pri la fino de sinsekvo [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Sperto pri viroj [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Tombŝtonoj en la stellumo [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Transiro [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Tre mallonga kanto [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Unu rozo perfekta [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Verso malmoderna [Matthew McLAUCHLIN]
[P] La veterano [Matthew McLAUCHLIN]
[P] Viroj [Matthew McLAUCHLIN]

[P] Benzino (Henry PARLAND) [Ferenc SZILÁGYI]
[P] Dankon al la vivo (Violeta PARRA) [Franko LUIN]
[P] Alvenu, ho Jesuo, kiel venas aŭror' (Mary Anne PARROTT) [ROS' Haruo]
[P] Se vi estus proksime (Vesna PARUN) [Ivo BOROVEĈKI] Unikoda versio

A. B. "Banjo" PATERSON:
Vals' kun Matilda [auxstraliaj esperantistoj]
Valsi Matilde [Donald J. HARLOW]
Valsu matildon []
La vir' el Neĝrivero [Ken LINTON] Unikoda Versio

[N] Poŝtrestante (Konstantin PAUSTOVSKIJ) [A. SIDOROV] Unikoda versio
[P] Romano pri Iliono (Milorad PAVIĈ) []
[P] Du koloroj (D. PAVLIĈKO) [V. MELNIKOV], kun muziko de Miĥail POVORIN: MIDI-muziko kaj karaokea muziko.
[P] Blindulino (Maria PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA) [Leonia FRAJNDLICHOWA]
[P] Leteroj (Maria PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA) [Leonia FRAJNDLICHOWA]
[P] Virino kiu atendas (Maria PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA) [Leonia FRAJNDLICHOWA]
[P] Radik' de l' homo (Octavio PAZ) [Jorge Luis GUTTIÉRREZ]
[P] Sunŝtono (Octavio PAZ) [Jorge Luis GUTTIÉRREZ]
[P] Printempa kanto de l' olda akrigisto (Sigfrid PEDERSEN) [Poul THORSEN] Unikoda versio
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] La flandra leono (H. J. van PEENE) [Antoni GRABOWSKI] Unikoda versio
[N] Sorcxisto Ignato kaj homoj (Viktor PELEVIN) [Alex TOLMACHOFF]
[N] Ne avidu! (Izaak Lejb PEREC) [Marek WAJSBLUM]
[N] Se ne pli alten (I. L. PEREC) [Marek WAJSBLUM]
[N] Fermu la okulojn (Roberto PEREZ-FRANCO) [Roberto PEREZ-FRANCO kaj Norberto DIAZ GUEVARA]

Charles PERRAULT:
[N] [Nova] Cindrulino, aŭ la vitra pantofleto [Donald J. HARLOW]
[N] La feino [L. L. ZAMENHOF]
[N] Ruĝkapuĉetulino [Donald J. HARLOW] Unikoda versio
[N] Ruĝkufulineto [Dominique CORNICE]
[N] Ankaĉ ĉi tie
[N] Ruĝa ĉapeto [Magda MELNIK] PDF-Formato (ŝutebla).

[P] El: La gardisto de la gregoj (Fernando PESSOA) [Cezar]
[P] La tabakvendejo (Fernando PESSOA) [Cezar]
[P] [Nova] Diro de olda vagulo pri virinoj (Nis PETERSEN) [Poul THORSEN]
[N] Midaso (Eduard PETIŜKA) [Cezar]

PETÖFI Sándor:
[P] La bosketon birdo ravas [K. de KALOCSAY]
La drinkejo maljunaĝa... [Rudolfo RAJCZY]
Dum drinko [KALOCSAY Kálmán]
Enteriga kanto sonas... [Aŭgusto MARICH]
Euxropo Mutas... [KALOCSAY Kálmán]
Fino de l' septembro [D-ro R. FIEDLER]
[P] Fino de Septembro [K. de KALOCSAY]
[P] Kanto de la hundoj ― Kanto de la lupoj [K. de KALOCSAY]
[P] Kiel strange sonĝis mi... [K. de KALOCSAY]
Kvazaŭ mi [Ferenc SZILÁGYI]
[P] Letero al Johano Arany [KALOCSAY Kálmán] Unikoda versio
[P] Majstro Paŭl' [K. de KALOCSAY]
Mia fantazio [Ferenc SZILÁGYI]
Nacia kanto [A. de MARICH kaj d-ro R. FIEDLER]
Nokt' feliĉa [Ferenc SZILÁGYI]
[P] Patriota kanto [Antoni GRABOWSKI]
Terure estus... [D-ro R. FIEDLER kaj A. de MARICH]
[P] La vento [K. de KALOCSAY]
Verdfolia, blanka [Ferenc SZILÁGYI]

[P] Rerum Vulgarium (Fragmentoj I, II) (Francesco PETRARCA) [Ramon RIUS]
Satirikono (PETRONIO) [Gerrit BERVELING]
[E] Tero kaj akvo devas esti sub homa kontrolo (Hans PETTERSSON) [Ferenc SZILÁGYI]
Ŝoseoj sen Trotuaroj ("Stratkantisto Phil") [KRAYG]
Tri malgrandaj steloj (Georg W. Pijet) [Wolfram Diestel]
[P] Ho, kvazaŭ blanka mev' (Ilmari PIMIÄ) [Joh. Edv. LEPPÄKOSKI] Unikoda versio
[E] La bankedo (Platono) [G. WARINGHIEN] Unikoda versio
[E] Kratilo (PLATONO) [Donald R. BROADRIBB]
La respubliko (PLATONO) [Donald BROADRIBB]
[P] He, zorgu, ke mia ŝildo posedu pli da brilo... (Plaŭto) [K. KALOCSAY]
[P] Lipoj (A. PLETNJOV) [Miĥail POVORIN], kun MIDI-muziko kaj karaokea muziko.
[N] La sapveziko (Verda PODHORNA) [Miloŝ LUKAŜ]
Navigado estas neebla (Roman PODONYJ) [Ju. MURAŜKOVSKIJ]

Edgar Allan POE:
[P] Al Patrino [Jesuo de las HERAS]
Annabel Lee [KALOCSAY Kálmán]
La Falo de la Domo Usher [Edmund GRIMLEY-EVANS]
La Korvo [KALOCSAY Kálmán]
La Korvo [Leopoldo H. KNOEDT]
La Korvo [Jon WILLARSON]
[P] Nur sonĜ' de imago [Ervin SULYOK]
[N] Silento [Don HARLOW]
La sonoriloj [KALOCSAY Kálmán] Unikoda versio

[E] Vojaĝaj komizoj kaj asekuraj agentoj (Karel POLAĈEK) [Miloŝ LUKAŜ] Unikoda versio
[N] Hejma lago (Vesa PÖLKKI) [Anja KARKIAINEN]
[N] Kobaja danco (Vesa PÖLKKI) [Anja KARKIAINEN]
Ario de Kerubeno (N-ro 6) (Lorenzo da PONTE) [T. PUMPR]
Kanzono de Kerubeno (N-ro 11) (Lorenzo da PONTE) [T. PUMPR]
[N] La vaganto (Henrik PONTOPPIDAN) [L. B. STORM] Unikoda versio
[P] La vespertoj (Vasko POPA) []
[P] La kvar fontoj (Petar PRERADOVIĈ) [Antoni GRABOWSKI]
[P] Rondodanco (Petar PRERADOVIĈ) [Miljenko MAJETIĈ]
[P] Nacia himno de Fiĝio (Michael Francis Alexander PRESCOTT) [Liland Brajant ROS']
[P] Komenco de serenado (Francisko PREŜEREN) [Antoni GRABOWSKI]
[N] La enuiĝanta kamelo (Jacques PRÉVERT) []
[P] Sonoriloj sonas (Hjalmar PROCOPÉ) [Ferenc SZILÁGYI] Unikoda versio Ankaŭ troviĝas ĉi tie
[N] Antaŭ noktiĝo (Marcel PROUST) []
[P] La rompita vazo (Sully PRUDHOMME) [Antoni GRABOWSKI]

Boleslaw PRUS:
Ĉu ŝi amas aŭ ne amas?!... [KABE]
La faraono (Vol. 1) [KABE]
Ankaŭ ĉi tie en PDF-formato, zipita.
[N] La faraono, Vol. II [KABE]
[N] La faraono, Vol. III [KABE]

[N] Cigana historio (Jiri PRUŜA) [Adolf STANURA]
El saĝujo de Kozjma Prutkov (Kozjma PRUTKOV) [Plum FILISTROV]
Edziĝa kanto (Vaja PŜAVALA) [Antoni GRABOWSKI] Unikoda versio

PU Songling:
[N] Aŭguro per moneroj [HU Guozhu]
[N] Ekzameno por la posteno de urba dio [HU Guozhu]
Feino Huifang [HU Guozhu]
Fraŭlino Huifang [LAŬLUM] Unikoda versio
[N] La fresko [HU Guozhu]
[N] La grilo [HU Guozhu]
[N] La hometo en orelo [HU Guozhu]
[N] Kapti vulpon [HU Guozhu]
[N] La monta diablo [HU Guozhu]
[N] La parolantaj pupiloj [HU Guozhu]
[N] Monstro en fagopiraro [HU Guozhu]
[N] Mordi fantomon [HU Guozhu]
[N] Revekiĝinta kadavro [HU Guozhu]
[N] Strangaĵoj de Liaozhai (Volumo I) [HU Guozhu]
[N] Ŝprucigi akvon [HU Guozhu]
[N] La taoisto de Laoshan [LAŬLUM]

Am' unua (Ĝuro Ŝimara PUĴAROV) [Franjo ŜLABEK]
Sonĝo pri patrino (Ĝuro Ŝimara PUĴAROV) [Franjo ŜLABEK]
La Maro (Josip PUPAĈIĈ) [Ivica ŜPOLJAREC]

A. S. PUŜKIN:
[P] Anĉaro [K. KALOCSAY] Unikoda versio Prinotita versio
[N] Avara kavaliro [Nikolai LOZGAĈEV]
[Nova] Car' Nikita kaj kvardek liaj filinoj [Valentin MELNIKOV] Ankaŭ ĉi tie en Latin-3
[N] Ĉerkisto [Nikolai LOZGAĈEV]
Demonoj [Mikaelo BRONŜTEJN] [Ankaŭ iksa kaj unikoda versioj haveblas ĉi tie]
[P] La diabloj (A. S. PUŜKIN) [Valdemar IVANOV-IVIN]
[N] La diabloj [K. KALOCSAY] Unikoda versio
[P] Eŭgeno Onegin [Valentin MELNIKOV]
[P] Eŭgeno Onegin (fragmento) [S. RUBLOV] Unikoda versio
[P] Fabelo pri la ora koketo [Nikolao FEDOTOV] Unikoda versio
[P] Finita laboro [Antoni GRABOWSKI]
Graf' Nulin [Mikaelo BRONŜTEJN] [Ankaŭ iksa kaj unikoda versioj haveblas ĉi tie]
Husaro [Vasilij DEVJATNIN]
La husaro [KALOCSAY Kálmán] Unikoda versio
Ankaŭ ĉi tie
[P] Monumento [S. RUBLOV] Unikoda versio
La monumento [E. GLUĤOV] Unikoda versio
[N] La neĝa blovado [Antoni GRABOWSKI]
Ankaŭ ĉi tie en PDF-formato, zipita.
[P] Sur stratoj de tumulto bruaj... [K. KALOCSAY] Unikoda versio
[P] La vintra veturo [S. RUBLOV] Unikoda versio

[P] Se mi scius flugi (Z. PYZIK) []
[N] Bofratino kokino (QIU Fuquan) [MIAO Hui]
[N] [Nova] Virino en paspartuo (QIU Shanshan) []
[N] Kion mi pentrus? (QU Zong) [MIAO Hui]
[P] Provo de plagiato en la drinkejo (Pere QUART) [Antonio VALÉN]
En Dia Mano (Antero de QUENTAL) [Sylla CHAVES]
Vaganta kavaliro (Antero de QUENTAL) [Sylla CHAVES]
[P] Kiam mi pensis morti (Branko RADICEVIC) []
Letero al mia edzino (Miklos RADNÓTI) [Ferenc SZILÁGYI]
[N] La blinda lampiro (Tulio RAGGI) [Jozefo de Jesús CAMPOS PACHECO]
[P] Deziro (Milan RAKIĈ) []
Tuj ĝojo estas for (Povel RAMEL) [Franko LUIN]
[N] La teorio pri du hipotezoj (Graciliano RAMOS) [Fernando J. G. MARINHO]
[N] Himno (Ayn RAND) [Robert LEIBMAN]
[P] Ja Malfacilas Esti Verd' (Joe RAPPOSO) [William G. T. WALKER]
[P] [Nova] La granda Tero (Halfdan RASMUSSEN) [Poul THORSEN]

Henri de REGNIER:
[P] La flava luno [G. WARINGHIEN]
[P] La insulo [G. WARINGHIEN]
[P] Invoko [G. WARINGHIEN]
[P] La sekreto [G. WARINGHIEN]
[P] Sentenco [G. WARINGHIEN]
[P] [Nova] Septembro [G. WARINGHIEN]

Jenő REJTŐ:
[N] La antaŭenŝovita garnizono [László BALÁZS]
[N] Bill Teksaso la temerarulo [László BALÁZS]
[N] La blonda ciklono [László BALÁZS]
[N] La defraŭdita kasisto [László BALÁZS]
[N] La dekkvar karata aŭtomobilo [László BALÁZS]
[N] La Flava Garnizono [László BALÁZS]
[N] Fred la Malpura intervenas [László BALÁZS]
[N] Fred la Malpura, la kapitano [László BALÁZS]
[N] Kiuj interŝanĝis vivon [László BALÁZS]
[N] Malbenita bordo [László BALÁZS]
[N] Marŝi aŭ morti [László BALÁZS]
[N] La mortido [László BALÁZS]
[N] La nevidebla legio [László BALÁZS]
[N] La Nigra Kapitano [László BALÁZS]
[N] Papaveto la temerarulo [László BALÁZS]
[N] Pariza fronto [László BALÁZS]
[N] Patrolo en Saharo [László BALÁZS]
[N] La perdiĝinta krozŝipo [László BALÁZS]
[N] Reen en la inferon [László BALÁZS]
[N] La retroviĝinta krozŝipo [László BALÁZS]
[N] Sinjoro eĉ en la infero restas sinjoro [László BALÁZS]
[N] Sinjoro Vanek en Parizo [László BALÁZS]
[N] La skeleta brigado [László BALÁZS]
[N] Sub kvaranteno la Grand-Hotelo [László BALÁZS]
[N] La ŝtelita kuriero [László BALÁZS]
[N] La tri korpogardistoj en Afriko [László BALÁZS]

Skatoletoj (Melvina REYNOLDS) [Franko LUIN]
[P] Al la Mesio mi nun laŭdas tie ĉi (Benjamin RHODES) [Leonard Ivor GENTLE]
[P] Pri l' beleco fieregas Rhodope. (Rhuphinos) [K. KALOCSAY]
Legi nur klasikaĵojn (Joo Ubaldo RIBEIRO) [Fernando J. G. MARINHO]
Barbara (Julio Ramon RIBEYRO) [H. HELFGOTT]
La insigno (Julio Ramon RIBEYRO) [H. HELFGOTT]
La kaptitoj (Julio Ramon RIBEYRO) [H. HELFGOTT]
[E] La infansava nokto (Curt RIESS) [O. GINZ]
[P] Dur-Teruro (C. P. RIIS) [Jardar Eggesboe ABRAHAMSEN]

Rainer Maria RILKE:
[P] Advent' [Manfred RETZLAFF]
La dua elegio [Vilhelmo LUTERMANO]
[P] La kanto de amo kaj morto de la standardisto Kristoforo Rilke [Ramon RIUS]
[P] Sed kara sinjoro ... [Cezar]
La tria elegio [Vilhelmo LUTERMANO]
La unua elegio [Vilhelmo LUTERMANO]

[P] La pedikserĉantinoj (Arthur RIMBAUD) [R. BERNARD]
[P] Estis iam bumerang' (Joachim RINGELNATZ) [Cezar]
... nur kelkaj mortintoj ... (Ebbe RODE) [Gerda THORSTAIN] Unikoda versio
[P] Mia patro (Helge RODE) [Leif B. STORM kaj Poul THORSEN] Unikoda versio
[P] La arbo de l' espero (Martinez de la ROSA) [Antoni GRABOWSKI]
[P] [Nova] Li atendas (Kai ROSENBERG) [Poul THORSEN]
[P] Amo, je Kristnasko, terenvenis el ĉiel' (Christina Georgina ROSSETTI) [Leonard Ivor GENTLE]
[P] El "Cyrano de Bergerac" (Edmond ROSTAND) [Roger BERNARD]
[N] 1896 (Maria ROŬDA) [Zmicier LAPCIONAK]
[P] Rakonto pri oldaj hominoj (Tadeusz RÓZEWICZ) [Cezar]
[P] Prometeo (Zygmunt RÓZYCKI) [Antoni GRABOWSKI]
[P] Aserehe' (Keko RUÍZ) [Manuel PANCORBO]
[P] Gazalo (Ĝelaleddin RUMI) [K. KALOCSAY]
[P] [Nova] La birdo (J. L. RUNEBERG) [Ferenc SZILÁGYI] Ankaŭ ĉi tie Unikoda versio
[P] Paavo (Johan Ludvig RUNEBERG) [Odd TANGERUD]
[N] La reĝo de la Ora Rivero (John RUSKIN) [Ivy KELLERMAN]
[P] Fajra ondo (Miroslav RUTTE) [Rud. HROMADA]
Gravitavio "Carido" (Vjaĉeslav RYBAKOV) [Jurij FINKEL]
[P] La korkontraŭondo (Anna RYSTEDT) [Ulla LUIN]

Al "Tradukita literaturo: N - O" <--


Al "Tradukita literaturo: S - Ŝ" -->


Premu kaj Reiru al la radiko

Ĉi tiun dokumenton respondecas:
Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>