Tradukita Literaturo, en la reto, en Esperanto: V - Z

Administras Don HARLOW

Lasta ĝisdatigo: 2007.05.10


Poemo
Novelo, Romano aŭ Romanelĉerpaĵo
Teatraĵo
Eseoj kaj aliaj nefikciaj prozaĵoj

Tradukita Literaturo


Paul VERLAINE | François VILLON | Gunnar WENNERBERG | Wlodzimierz WOLSKI | William Butler YEATS

[P] Dolora amo (Elina VAARA) [Joh. Edv. LEPPÄKOSKI] Unikoda versio
[P] Aŭtuna kanto (Debora VAARANDI) [Hilda DRESEN]
[P] Mallumo
Poemo de Debora VAARANDI, elestonigis Hilda DRESEN.
[P] Konsolo (Svetozar Hurban VAJANSKY) [Antoni GRABOWSKI]
En la arbaro de Vál (János VAJDA) [Ferenc SZILÁGYI]
[P] La Ordono de la Diino (Doreen VALIENTE) [Matthew MCLAUCHLIN]
La luna sfingo (Jack VANCE) [Ĝan Ŭesli STARLING]
Trigamba Joĉjo (Jack VANCE) [Ĝan Ŭesli STARLING]
[N] Nove interkonataj kamaradinoj (VANG Ven-ŝi) [Pandiŝo]
[P] Glafira (A. IVAŜĈENKO kaj G. VASILJEV) [Miĥail POVORIN], kun MIDI-muziko, karaokea muziko kaj MP3-dosiero.
[N] Kristnaska donaco (Ivan VAZOV) [Ivan H. KRESTANOFF]
[N] Sub la jugo (fragmento) (Ivan VAZOV) [kolektiva grupo]
[E] Infrakosma radiado (A. VEĈER) [] Unikoda versio
[P] Kolortrajno (Caetano VELOSO) [Flavio FONSECA]
Steloj super mi (Rui VELOSO) [António F. MARTINS & Gonçalo NEVES]
[P] La ĝardeno de Hesperidoj (Hiacinto VERDAGUER) [Antoni GRABOWSKI]
[P] Ĥoro de la hebreaj sklavoj (Giuseppe VERDI) [G. T. WALKER]
[P] Va pensiero (Giuseppe VERDI) [Giampaolo BOTTONI]
[P] Va pensiero (Giuseppe VERDI) [Renato CORSETTI]
Unua eklogo (Publius VERGILIUS Naso) [KALOCSAY Kálmán] Unikoda versio
Gepovruloj (Emile VERHAEREN) [SHA Ya-lo]

Paul VERLAINE:
[P] -- Aĥ, Dio! kio estas al mi? Jen, ve! mi larmas... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Antaŭ ol via fortuno... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Arto poetika [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Aŭtuna kanto [Antoni GRABOWSKI]
[P] Aŭtuna kanto [KALOCSAY Kálmán] Unikoda versio
[P] -- Certe, se vi ĝin volas meriti, filo, jes do... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Ĉielo super la tegment'... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Dio al mi: "Vi devas min ami, fil'! Jen, lezaj"... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] La faŭno [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Green [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Kaj por vin rekompenci fervoran en ĉi devoj... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Lulkanto [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Lunklaro [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Mandolino [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
Mia intima revo [M. FEHÉR]
Mia intima revo [KALOCSAY Kálmán]
Mia intima revo [Wouter PILGER]
[P] Mia intima revo [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
Mia intima revo [Gaston WARINGHIEN]
[P] -- Min amu! Min, la Kison radiantan senlime!... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Never More [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Ploras en mia koro... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Post tri jaroj [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Poste eliru! Fidu modeste l' am-arkanon... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Respondis mi: "Sinjoro, vi diris pri mi vere"... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Sentimentala interparolo [KALOCSAY Kálmán] Unikoda versio
[P] -- Sinjor', mi timas. Mia animo tute tremas... [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Somero [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Sordine [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio
[P] Vintro [Gaston WARINGHIEN] Unikoda versio

La diferenco inter la privilegioj de la barbiro kaj la falĉisto (Richard VERSTEGEN) [Wouter PILGER]
Pri fiŝisto kaj pruntisto (Richard VERSTEGEN) [Wouter PILGER]
[P] Tuja respondo trafas (Richard VERSTEGEN) [Wouter PILGER]
[P] La dizertinto (Boris VIAN) [Franko LUIN]
[N] La tubar-riparisto (Boris VIAN) [Daniel LUEZ]
[P] Pejzaĝo (Vladimir VIDRIĈ) [Vesna SKALJER-RACE]
[N] La homo el Marso (Thor VILHJÁLMSSON) [Baldvin B. SKAFTFELL] Unikoda versio
[P] Ekflamego (Jorge VILLAMIL CORDOVEZ) [Luis Guillermo RESTREPO RIVAS]
[P] Amor' kondukis nin en saman morton (Xavier VILLAURRUTIA) []
[P] Nia amor' (Xavier VILLAURRUTIA) [Jorge Luis GUTTIÉRREZ]
[P] Nokturno roza (Xavier VILLAURRUTIA) [Jorge Luis GUTTIÉRREZ]
[N] [Nova] Bela kaj la Besto (Madame de VILLENEUVE) [Donald J. HARLOW]

François VILLON:
Balado de kontraudiroj [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
Balado en malnov-francisma lingvajho [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
Balado pri Damoj de iamaj tempoj [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
Balado pri Sinjoroj de iamaj tempoj (François VILLON) [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
Debato inter korpo kaj koro de Viljono [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
Letero al siaj amikoj [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
La epitafo de Viljono (Balado de la pendumitoj) [François GAULTHIER] (Ankaŭ haveblas x-a versio)
Testamento, Legacoj, Diversaj Poemoj, Poemoj en Slango [François GAULTHIER]
(Densigita teksta versio restas cxe la nederlanda FTPejo)

La senmorteco de la animo (Mihály Csokonai VITÉZ) [Ferenc SZILÁGYI]
Mi en li (Ladislav VLADYKA) [Moraviaj Esperanto-Pioniroj]
"Rustiĝis dense la helruĝo de la sun'..." (M. VOLOŜIN) [Nathalie STALBUN]
[P] Printempa kanto (Jaroslav VRCHLICKY) [Antoni GRABOWSKI]
[P] Vero kaj mensogo (Vladimir VYSOCKIJ) ["Ŝakludanto"]
[P] Vero kaj mensogo (Vladimir VYSOCKIJ) [N. LOZGAĈEV]
[P] Alestu, fidelaj (John Francis WADE) [Montagu C. BUTLER]
[P] Al la vespera stelo (Richard WAGNER) [Antoni GRABOWSKI]
La amomorto de Isoldo (Richard WAGNER) [Albert REINER] Unikoda versio
[N] [Nova] Sinjoreto Rikardo (John WAIN) [Marjorie BOULTON]
[N] [Nova] Sinjoreto Rikardo (daŭrigo) (John WAIN) [Marjorie BOULTON]
[P] [Nova] Umefloroj (WANG Anshi)
[P] Sopirado (WANG Guozhen) [LI Changlu]
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Vin atendas mi ankoraŭ (WANG Guozhen) [LI Changlu]
[P] Ĝoja renkontiĝo kun s-ro Wang en aŭtuna nokto (WANG Ji) [HU Guozhu]
[N] Kiso (WANG Ming) [SIMA Duming]
[N] Knabino aĉetadanta rostitaĵon (WANG Qing) [MIAO Hui]
[P] Printempa sopiro (WANG Sengru) [WU Hua]
[N] Partia kotizo (unua parto) kaj ĉi tie (dua parto) (WANG Yuanjian) []
[N] Malgranda stacidomo (WANG Zhengyue) [MIAO Hui]
[P] [Nova] Sekvos mian koron (Diane WARREN) [Stephan SCHNEIDER]
[P] Hieraŭ ili mortbatis Vilĉjon! (Konstantin WECKER) [Cezar]
[N] Lando de blinduloj en PDF-formato, zipita (H.G. WELLS) [E. W. AMOS]
[N] La tempo-maŝino en PDF-formato, zipita (H.G. WELLS) [E. W. AMOS]

Gunnar WENNERBERG:
[P] [Nova] Difino – Celibato – Afrodizie [Poul THORSEN]
[T] [Nova] La glunto en aŭditorio [Poul THORSEN]
[T] [Nova] Ho, mia Dio, la luno brilas [Poul THORSEN]
[T] [Nova] Sunsubiro en la Eklund-arbaro [Poul THORSEN]
[T] [Nova] Tiamaniere la luno interesiĝas por la glunto kaj la magistro [Poul THORSEN]

Tridek jarojn en la Ora Nordo (Jan WELZL) [Moraviaj Esperanto-Pioniroj]
Amara Vintro (Joh. Werlins) [Wolfram Diestel]
[P] Aŭdu! kantas anĝel-ĥor' (Charles WESLEY) [William John DOWNES]
 Preskaŭ sama versio ĉi tie
[P] Mi kredas... (Walt WHITMAN) [Matthew MCLAUCHLIN]
[N] Ŝerceto (W. WILLEMSZ) [J. SZABÓ]
[N] La Princo kaj Betty (P. G. WODEHOUSE) [G. BADASH]
Ankaŭ ĉi tie en PDF-formato, zipita.
La enigma gento (Beppe WOLGERS) [Sten JOHANSSON]
Samlandan' (Beppe WOLGERS) [Sten JOHANSSON]
La mortanto (Jiri WOLKER) [Jiri KORINEK]

Wlodzimierz WOLSKI:
[P] Bruas pinoj sur deklivo [Antoni GRABOWSKI] Unikoda versio
[P] Kial en horo soleca [Antoni GRABOWSKI] Unikoda versio
[P] Kiel rompita vente arbeto [Antoni GRABOWSKI]
[P] Supren flugi volus mi [Antoni GRABOWSKI] Unikoda versio

Nur pro am' mi vin alvokas (Stevie WONDER) [PEJNO Simono]
Vokis mi, ĉar mi vin amas (Stevie WONDER) [Jorge das NEVES]
[N] [Nova] Negreto
La Rado (John WYNDHAM) [Aaron CHAPMAN]
[E] Renkonto kun Björnson kaj Ibsen (A. WYSOCKI) [R. SAKOWICZ] Unikoda versio
[P] [Nova] La fruaj umefloroj (XIE Xie) []
[N] Vendado kaj aĉetanto de Medikamento (XU Dongping) [MIAO Hui]
[N] Efiko de la vino (XU Xiaoming) [MIAO Hui]
[N] A Liao (YANG Jin) [MIAO Hui]
[N] [Nova] Tranokto ĉe Meizigou (YE Weilin) []

William Butler YEATS:
La forlaso de la cirkobestoj [V. SADLER] Unikoda Versio
Ĝardene [William AULD] Unikoda Versio
Irlanda aeristo antaŭvidas sian morton [SHA Ya-lo]
Irlanda aviadisto antaŭvidas sian morton [William AULD]
Leda kaj la Cigno [G. WARINGHIEN] Unikoda Versio
Min ĉio logas for de l' arto [Arthur FOOTE] Unikoda Versio
Neelektito [Arthur FOOTE] Unikoda Versio
Ne Trojiĝos Denove [SHA Ya-lo]
La rado [Arthur FOOTE] Unikoda Versio
La sorcxistino [V. SADLER] Unikoda Versio
Tri memoroj [V. SADLER] Unikoda Versio

[T] Verda Majo (YIN Fayong {kun LU Cheng}) [CUI Jiayou]
Modernaj utaoj (YOSANO Akiko) [MIYAMOTO Masao]
[N] La interkompreniĝo (YU Boshang) [SHI Chengtai]
[P] Hejmoveo (YU Guangzhong) [LI Changlu]
[N] La dinamithundo (Hasse Z.) [Ferenc SZILÁGYI]
[N] La nomtabuleto (Hasse Z.) [Ferenc SZILÁGYI]
[N] Stranga domo (Hasse Z) [Ferenc SZILÁGYI] Unikoda versio
[P] Simioj (Adam ZAGAJEWSKI) [Cezar]
[P] Svatita junulino (Bohdan ZALESKI) [Antoni GRABOWSKI]
Proverboj (L. L. Zamenhof) [Bertilo Wennergren]
[P] Vivo, dankon! (Vilém ZAVADA) [Jiri KORINEK] Unikoda versio
[P] Kiam mi foriros ... (fragmento) (Emil ZEGADLOWICZ) [Jadwiga RYDYGIER]
[P] Ĉielo (ZHANG Ailing) [LI Changlu]
Fidela edzino (ZHANG Ji) [Saint-Jules ZEE]
[N] Lotusa Lageto en Lunlumo (ZHU Ziqing) [ĜJANG Hongĝang]
[N] La Lunnokto En Lotuso-lageto (ZHU Ziqing) [LI Changlu]
[P] Kiam rememoras mi ... (Jovan Jovanovic ZMAJ) []
[P] La destino (Narcyza ZMICHOWSKA) [Antoni GRABOWSKI]
[P] Ensorĉita rondo (Narcyza ZMICHOWSKA) [Antoni GRABOWSKI]
[P] Tabare (Juan ZORRILLA de San Martn) []

Al "Tradukita literaturo: T - U" <--


Premu kaj Reiru al la radiko

Ĉi tiun dokumenton respondecas:
Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>