Originala Literaturo, en la reto, en Esperanto: G - Ĵ

Administras Don HARLOW

Lasta ĝisdatigo: 2007.04.22


Poemo
Novelo, Romano aŭ Romanelĉerpaĵo
Teatraĵo
Eseoj kaj aliaj nefikciaj prozaĵoj

Originala Literaturo


Antoni GRABOWSKI | Clelia Conterno GUGLIELMINETTI | Donald J. HARLOW | Brian Price HEYWOOD | Nikolao HOHLOV | Nikolao HOVORKA | HU Guozhu | Klara ILUTOVIĈ | Ludmila JEVSEJEVA | Sten JOHANSSON | David K. JORDAN

[N] [Nova] La granda skandalo (Lina GABRIELLI)
[P] Kanto de porko (K. I. GALCZYNSKI)
Pozidono (Charles E. GALVIN, Jr.)
Venkis Ludoviko (Charles E. GALVIN, Jr.)
Blanknokto (Earl GALVIN)
Cxielarka danco (Earl GALVIN)
[N] La ploranta arbo (Lis GANE) Unikoda versio
[P] Pri mono (Arne GARBORG)
[N] Imu uri (Higinio GARCÍA)
Releviĝo (Alberto GARCÍa FUMÉRO)
[N] [Nova] Imu-Uri (Higinio GARCÍA]
[N] Pro ŝiaj belaj okuloj (Higinio GARCÍA] (PDF-formato)
[N] Rifuzita memuaro (Higinio GARCÍA] (PDF-formato)
[P] Nova himno (Gafurian GAZIZOV)
Rura somermateno (Gafur GAZIZOV)
[P] Terura soneto (Gafurian GAZIZOV)
[N] Mi ĉiam bezonas cin (GBEGLO Koffi)
[P] Silento (GBEGLO Koffi)
[E] Lusin kaj V. Eroŝenko (GE Baoĉjuan)
[E] La tervalora imposto (Pavlos GIANNELIAS) Unikoda versio
[E] Esperanto kaj mondliteraturo (D-ro Aleksandro GIESSWEIN)
[E] Zamenhofaj manuskriptoj en Jerusalemo (Ota GINZ)
Kanto pri Donkiĥotoj (Mikaelo GIŜPLING)
[P] Sonorilo (M. GIŜPLING) [Muziko de Miĥail POVORIN, kun MIDI-muziko kaj karaokea muziko]
[N] [Nova] Belulino Ajsulú (Vladimir GLAZUNOV)
La ĉarmo de la Ĉielmontaro (Vladimir GLAZUNOV)
[E] Realiĝinta revo (Gnafalio)
[N] Liberaj Pecetoj (Gnail)
La turo babilona (Mozes Sh. GOLDBERG)
[E] [Nova] Recenzo: Malsata stono de Rabindranath Tagor (Michel Duc GONINAZ}
[E] [Nova] Recenzo: Simpozio pri ata/ita (Michel Duc GONINAZ}
[P] Aida (Antonio GONZLEZ FERNNDEZ)
[P] Dek nordaj strofoj (Albert GOODHEIR)
[P] Patrino atendas (Ĥristo GOROV)
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto de Roger BORGES.

Antoni GRABOWSKI:
[P] Al la semanto
[P] Jubilea kantato
[P] La pluva tago
[P] La reveno de l' filo
[P] Saluto el Varsovio
[P] Sur unu kordo
[P] La Tagigxo [ankaŭ ĉi tie] [ankaŭ ĉi tie]

[N] Morto de superstiĉo (Palma GRAND) Unikoda versio
[N] Tri fratoj (Palma GRAND) Unikoda versio
[N] Gantoj (Will GREEN)
Tia mi estas (Will GREEN)
[E] La oceano kaj ni: La arto de Mikines (Mogens GROTH) Unikoda versio

Clelia Conterno GUGLIELMINETTI:
[P] La atendito
[P] La donaco
[E] Recenzo: Eroj, kaj aliaj poemoj de Marjorie Boulton
[P] La juneco mortinta
[E] Kompreni aŭ ne
[P] La krono
[P] Marto 1945
[P] Milito
[E] Recenzo: Mistero minora de Ferenc Szilágyi
[P] Nokta halto
[P] Palinodio
[P] Perdita vivo Unikoda versio
Recenzo: Kontralte Unikoda versio
[P] Retrovita vivo Unikoda versio
[E] Traduki kaj ne: Du recenzoj
[P] La verda torĉo
[P] Vespero en boato
[E] Recenzo: Virino ĉe la landlimo de Marjorie Boulton
[P] Voĉeto

[E] Recenzo: La Esperanta traduko de la Malnova Testamento (Arieh ben GUNI)
[E] Recenzo: Jozefo de J. D. Applebaum (Arieh ben GUNI)
[E] Simpla letero de simpla homo (Arieh ben GUNI)
[E] La Hakon-Kompanio (Karl GUSTAFSON) Unikoda versio
Literatura Galerio de Esperanto (Adrian Neilson HALL)
Koloroj (Richard HALL)

Donald J. HARLOW:
[P] Berklio, vintre
En usa tenebrio
Ferdinando Feguto 1
Ferdinando Feguto 2
[N] Noveveninto Unikoda versio
[N] Paneo
[N] La simietino
Ursoj

L' atendo (Patty HENNESSEY)
[N] Tagnokto ĉe abismo (Gahms HENRIKSEN) Unikoda versio
Favore al la lingva diverseco (Luis HERNANDEZ)
[P] Dio scias (Wilhelm HEY)

Brian Price HEYWOOD:
[P] Brikoj
[P] Ekzilo
[P] Kantanta kalendaro
[P] Kiom longe atendi?
[P] Kontrastoj
[P] Krepusko
[P] La ora mezo
[P] Ragnarok

[P] Hajko en Esperanto (HIROTAKA Masaaki)
[P] Someraj ferioj (HIROTAKA Masaaki)
[E] Kinetografio kaj dancesploro (Felix HOERBURGER)
Kanto de la verdaj paseroj (Eva HOFFMANN)
Ankaŭ ĉi tie

Nikolao HOHLOV:
[P] Al ...
[P] Al Jaume Grau Casas
[P] Al Julio Baghy
[P] Aŭtuna fatalo
[P] Blua kiso
Chante-claire
Ankaŭ ĉe la kolekto de Juri FINKEL
Ankaŭ ĉi tie
Ankaŭ ĉi tie
[P] Ĉe Lesboso
[N] Ĉe miaj plumvestitaj amikoj
[P] Deliro
[P] Diamanto
[P] Dies irae
[P] Duelo
[P] Dum suprengrimpo al Aj-Danil
[P] En malsereno
Eŭropo
Ankaux cxe la kolekto de Juri FINKEL
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Fragmento de l' revoj
[P] Gala epistolo
[P] Intime
[P] K. de Kalocsay
[P] Karnavala romanco
[P] Kial?
La luna ebrio
 Ankaŭ ĉe la kolekto de Jurij Finkel
[P] Lia amo
[P] Maltrafa pafo
[P] Mia patrujo
[P] Mia vojo
 Ankaŭ ĉi tie
[P] La momentoj
[P] 1905
[T] La morto de la delegito de U.E.A. en PDF-formato, zipita
[P] Nia lingvo
[P] Plendo
Ankaŭ ĉe la kolekto de Juri FINKEL
[E] Pri kelkaj faktoroj de la nuntempa rusa arto
[P] Prolegomeno
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Responde
[P] La roza ordeno
[P] "S. H. S."
[P] Serenado
[P] Sur Slijeme
[P] La tajdo
[P] Transcendo
Viburno
Ankaux cxe la kolekto de Juri FINKEL
[P] Vintra fabelo

[E] [Nova] La legantoj skribas (H. W. HOLMES)
[P] La sonĝo (Trevor HOLTON)
[E] Nubo de Yunnan (HONG Zhu)
La nuligilino (Dmitri HOROWITZ)
Ritualo (Dmitri HOROWITZ)
"Oni ĉiam ŝatas memkritikon..." (S. HOVE)

Nikolao HOVORKA:
[P] Amindaj junaj amikinoj
[P] Elpelita poeto
[P] La eterna refreno
[P] Murdita patrino
[P] Patrujo
[P] Printempo
[P] Sopiro

HU Guozhu:
[P] Akrostike
[E] Al Kara Armand
[P] Amo
[E] Bela sonĝo sub verda stelo
[N] Ĉineske
[E] Hu Laŭdas Verdakore
[E] Kuriozaĵoj de ĉina EM (prefere uzu Internet Explorer)
[E] Rimportretoj ― pri ĉinaj poetoj kaj ceteraj (prefere uzu Internet Explorer)
[N] Samvoĉa kanto
[P] Sojle ĉe l' novjaro
[E] Sopiro trans Orienta Maro (prefere uzu Internet Explorer)
[P] Surskribo sur foto
[P] Tagoj

[P] La nova jaro (C. HUGHES)
[P] Omaĝe al la memoro de l' animhavaj estaĵoj (Adalberto HULEŜ)

Klara ILUTOVIĈ:
[P] "Amu je nomo de Di' l' malamikon!"...
[P] Antaŭ la novjaro Unikoda versio
[P] Antaŭ la novjaro (2003)
[P] La atendito
[N] Ĉu la sun' rapidas...
[P] En la tarda vespero...
[N] Epok' de maŝinoj regas...
[P] La homo sur strato kun muziko de Miĥail POVORIN, kun MIDI-muziko, karaokea muziko kaj MP3-dosiero.
[P] La homo nejuna devas ...
[P] La homo vivanta bolas
[P] Iu ne akceptas tradiciojn ...
[P] Omaĝe al la 115-jariĝo de Esperanto
[P] Pli bonas, kun muziko de Miĥail POVORIN, kun MIDI-muziko kaj karaokea muziko.
[P] La printempa mateno kun muziko de Miĥail POVORIN, kun MIDI-muziko kaj karaokea muziko.

[P] Nokto en Timbuktu (Oskar INGIMARSSON) Unikoda versio
De sango al ŝanĝo (Aaron IRVINE)
[P] Kvino pri am' (Slavik IVANOV)
[P] [Nova] StRIGaj konkursaĵoj (Slavik IVANOV)
[T] Babilado en poezia ĝardeno (Bril. JADOV)
[T] Babilado en poezia ĝardeno (2) (Bril. JADOV)
La vojo tra la tombejo (Koviljka Tisma JANKOVIĈ)
[P] Neŭrozo (JANŜOVAJ)
[E] La georgismo en Danlando (H. E. JENSEN) Unikoda versio
[P] Du lordoj kaj du vortoj (Gérald C. JERVIS) Unikoda versio
Saluto al Suplemento... (Gérald C. JERVIS)

Ludmila JEVSEJEVA:
[P] Al junaj amikoj
[P] Benata estu tiu tag'!
[P] Brava kokido
[P] Ĉiu dormas
[P] Danĝeraj bestoj
[P] Gutas pluvo
[P] Heroino Rita
[P] Konsilo
[P] Kuraĝa ansero
[P] Leontodo
[P] Mi ne gripas
[P] Miozotoj
[P] Muŝo en manĝejo
[P] Nokto en arbaro
[P] Novjara trajno
[P] Peto al la suno
[P] Printempa febro
[P] Rano
[P] Sciuro
[P] Skarabo
[P] Somera lernejo
[P] Tri formikoj
[P] Urso
[P] Vintro

[E] Recenzo: Edmond Privat — Vivo de Zamenhof (JOBO)

Sten JOHANSSON:
[E] Belartaj Konkursoj de UEA 1950-1999
[N] Biciklo de eterno
[N] Bonan matenon!
La ĉokolada biskvito
Denaska kongresano
[N] Denaska kongresano en PDF-formato, zipita
[N] Dufoja ekspono
[N] La garantiulo
Ĝis revido, krokodilido!
[P] Haŭto
[T] Heliko
Hitler, Maŭ, Strindberg kaj mi
[N] Kastelo de revoj
[E] Kiel legi -- ĉu legi -- Stellan Engholm?
[P] La kvina forto
[N] Meti limon
[N] La naskiĝtaga donaco
[T] Nepo benita
[N] Nepoj en Torento
[N] Nokta halto
[N] Renkontiĝo kun boaco
[T] Savboato

David K. JORDAN:
La Avara Muelisto
Felicxegan Naskigxtagon
ankaŭ ĉi tie
Ho Zamenhof!
ankaŭ ĉi tie
Ho, Zamenhof Vi Foras Nun!
Knahxohxsxveuxpsceg
La Mondo de Drakoj kaj Gigantoj
Portu Lumon, Ho Ludovikego!
La Regxidino Mal [ankaŭ ĉi tie]
Universala Kongreso
La Verda Kometo

[N] Papilio (P. Th. JUSTESEN) Unikoda versio
"'Ne povas esti!' - krias vi..." (A. ĴURAVLOV)
Por malprudentuloj (A. ĴURAVLOV)

Al "Originala literaturo: D - F" <--


Al "Originala literaturo: K" -->


Premu kaj Reiru al la radiko

Ĉi tiun dokumenton respondecas:
Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>