Originala Literaturo, en la reto, en Esperanto: K

Administras Don HARLOW

Lasta ĝisdatigo: 2007.05.06


Poemo
Novelo, Romano aŭ Romanelĉerpaĵo
Teatraĵo
Eseoj kaj aliaj nefikciaj prozaĵoj

Originala Literaturo


KALOCSAY Kálmán | Anja KARKIAINEN | Stanislaw KAROLCZYK (Eska) | Sonja KISA | Edwin de KOCK | Maria KOĈETKOVA | Jiri KORINEK | KURODA Masayuki | Nikolajs KURZENS

[P] Averto al C. (Heinz KAHLAU)
Cxe via dekstra genuo (Kajto)

KALOCSAY Kálmán:
La pagxo de KALOCSAY Kálmán. Enhavas...
Adiaŭo
Al kaptita amiko
Al la soneto
Aŭtuna Parko
La azilo
Batalo de Franclando
Batalo de Londono
Bombtapiŝo
Bronza faŭno sur la forno
La brulanta saliko
La celoj dronis (versio de 1939)
La celoj dronis (versio de 1977)
La dekdu noktoj de Satano: Oka kanto
La dua fronto
En ĉi murdepoko
Febro
Feina sorto
Homo
Iras abiturient'...
Izolo
Kongresa runo
La nigra rajdanto
Partizanoj
Perspektivoj
Renkonto al la Luno
 Ankaŭ ĉi tie
Rimportretoj XVI: Hilda Dresen
Rimportretoj XXVII: Kabe
Rimportretoj XLV: René de Saussure
Rimportretoj LI: K.R.C. Sturmer
Rotterdamo
Se ekbrulus...
Sekretaj sonetoj XI
Sekretaj sonetoj XXI
Sekretaj sonetoj XXVI
Sekretaj sonetoj XXXV
Septembro 1939
Serĉata
Serenado
Silente, nigre... (versio en Streĉita kordo)
Silente, nigre... (versio en Mondo kaj koro)
Soldatkantoj
Sub Moskvo
Sunsubiro
Sur la monto Nebo
[P] [Nova] Aglo kaj kolombo
Al kaptita amiko
[P] [Nova] Al knabino nur balbutanta Esperanton
[E] Al la legantoj
Al Marjorie Boulton
[P] [Nova] Amkanto
[P] [Nova] La amo
[E] Antaŭparolo Romaj elegioj & La taglibro de Goethe
[E] Archilochos Unikoda versio
[P] [Nova] Aŭtuna fantazio
[P] [Nova] Aŭtuno
[P] Balado pri la atombombo Unikoda versio
[P] [Nova] Balado pri la rido trila
[P] [Nova] Bela programo
[P] [Nova] La brulanta saliko
[P] [Nova] Brulpereo
[P] [Nova] Ĉirkaŭpreno
[P] [Nova] Ĉiu malnova zorg', doloro kaj skrupul'
[P] [Nova] Ĉu tie ĉi mi mem parolas
[P] [Nova] Demande
[P] [Nova] Demando
[P] [Nova] Diboĉe
[E] Disputo
[P] [Nova] Dolora saluto
[P] [Nova] Doloras al okul la lumo
[P] [Nova] Donaco
[P] [Nova] Duopa psalmo
[P] [Nova] Duope
[P] [Nova] Efemere
[P] [Nova] Ekstaze
En Amara Horo
 Ankaux cxe la kolekto de Juri FINKEL
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] En la memorlibron de knabino
[P] [Nova] En solo
Ezopa fablo
 Ankaŭ ĉi tie
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Familiopatro
[P] [Nova] Freneze
La griloj
[P] [Nova] Ĝemo
[P] [Nova] Hararo via estas trankvile onda maro
[P] [Nova] Himno de amo
[P] [Nova] Ho, amo, stulta aĵo
[P] [Nova] Ho, feliĉuloj
[P] [Nova] Ho, rememoro
[P] [Nova] Ho, ŝanĝis sin la firmament'
[P] [Nova] Homo
[P] [Nova] Infanoj ĉe montrofenestro
Inter du virinoj
[P] [Nova] Iras abiturient'
[P] [Nova] Jam kreskas la semo
[P] [Nova] Jen sidas ŝi
[P] [Nova] Kaj tamen
Kalendaro, parto 1 Unikoda versio
Kalendaro, parto 2 Unikoda versio
[P] [Nova] Kanto de vagabondo
[P] [Nova] Kiel la infano
[P] [Nova] Kio estis
[P] [Nova] Kisoj
[E] La klasika metriko kaj Esperanto: I
[E] La klasika metriko kaj Esperanto: II
[E] La klasika metriko kaj Esperanto II. La "Eoliaj kantoj"
[E] La klasika metriko en Esperanto: III
[P] [Nova] Kongresa prologo (Oxford)
[P] [Nova] Kongresa Runo
[P] [Nova] Konsolu min
[P] [Nova] Korojn supren
[P] [Nova] La kripla Pegazo
[P] [Nova] Lalla lalla
[P] [Nova] Maja idilio
[P] [Nova] Maldolĉa kanto
[E] Recenzo: Malgranda monografo pri la Esperantaj prepozicioj kaj 505 elektitaj poemoj el la Mannjoo-ŝuu de Kenji Ossaka
[P] [Nova] Maljuna fraŭlo
[P] [Nova] Mi estas perfidanto de altaro
[P] [Nova] Mi, foli'
[P] [Nova] Mi iris for, mi iris for
[P] [Nova] Mi pekis, punu, kara
[N] "Mia penso" Unikoda versio
[P] [Nova] Milda deziro
[P] [Nova] Mondhaveno
[P] [Nova] Mortis Grabowski
[P] [Nova] Naiva poemeto
[P] [Nova] Ni la tranĉilojn de l' sopir'
[P] [Nova] Ni laŭdu lin
[P] [Nova] La nigra rajdanto
[P] [Nova] Nun ekparolos la hero'
[P] [Nova] Nun la hero' paroli ĉesas
[P] [Nova] Pala procesio
[P] [Nova] Patrineco
[P] [Nova] Poploj en aleo
[P] [Nova] Printempa sorĉo
[P] [Nova] Printempo
[P] [Nova] Printempo la arbojn
[P] [Nova] Prologo antaŭ Ginevra
[N] La providenco Unikoda versio
[N] La Psalmo 137a
[P] [Nova] Ravante, pompe, sorĉe kaj danĝere
[P] [Nova] Renkonto al la Luno
[P] [Nova] La renkonto de kantoj
[P] [Nova] Ribeleto
[P] [Nova] Ridu, kara
[E] Ritmo (Parto 1)
[E] [Nova] Ritmo (Parto 2)
[P] [Nova] Rustas la plumo
[P] [Nova] Se ekbrulus
[P] [Nova] La sento de soleco min atakas
[P] [Nova] Sepmejla bot', sepmejla bot'
[P] [Nova] Silente, nigre
[P] [Nova] Silento
[P] [Nova] Somero
[P] [Nova] Sonĝon mi vidis
Sonorilludo
Ankaŭ ĉi tie
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Sopiro
[P] [Nova] Spite
[P] [Nova] Streĉita kordo
[P] [Nova] Sunsubiro
[P] [Nova] Sur la Saimaa
[P] [Nova] Ŝi amas min
[P] [Nova] Ŝiritaj strofoj
[P] [Nova] Th Cart mortis
[P] [Nova] Tragedieto
[P] [Nova] Tri benoj
[P] [Nova] Vagulo migras sur la vojo
[P] [Nova] Ve!
[P] [Nova] Veoj pri la asonanco
[P] [Nova] Versoj leoninaj
Vintro [Kun ruslingva traduko]
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] La viv' ne estas vivo
[P] [Nova] Vizio sur la ponto
[P] [Nova] Wallinkoski
[P] Zamenhofa balado

[P] Akvo (KANLIPOU Koami Daniel)

Anja KARKIAINEN:
[P] Ĉiutage en lernej'
[P] Ĉaŭ, adiaŭ, ĝis revido!
[P] Ankaŭ ĉi tie
[P] De tiam (kun muziko de Vesa PÖLKKI)
  Teksto ankaŭ ĉi tie
[P] Ankaŭ ĉi tie
[P] Egale regale
[P] Ankaŭ ĉi tie
[P] en arbo...
[P] Estu paco, regu am' kun muziko de Vesa PÖLKKI.
[P] Frato sur la strato (kun muziko de Vesa PÖKKI)
 Ankaŭ ĉi tie
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Jen mia mano
[P] Kiam la folioj flavas (kun muziko de Vesa PÖKKI)
 Ankaŭ ĉi tie
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Kio okazis?
[P] Komparoj
[N] La koroj batu
[N] Libroj...
[P] Pacama regimento
  Teksto ankaŭ ĉi tie
[N] Patrino, patrinet'!...
[N] Plej rara trezoro
[P] Sekreto (kun muziko de Vesa PÖKKI) Unikoda versio
[P] Sorĉa hor' de kreiveco... Unikoda versio
[P] Splena finalo
[P] Sun' en aŭtuno
[N] Sur la herbejo

Stanislaw KAROLCZYK (Eska):
Al majstro Unikoda versio
Al samideanoj Unikoda versio Ankaŭ ĉi tie
[P] Amaj folietoj Unikoda versio
[P] Amikeco Unikoda versio
[N] La amo de l' patrolando Unikoda versio
[P] Demando Unikoda versio
[P] Malgaje sonas mia liro Unikoda versio
[P] Deziro Unikoda versio
[P] Eble iam... Unikoda versio
[P] Ho, iam min la gloro... Unikoda versio
[P] Kie vi estas... Unikoda versio
[P] [Nova] Malgaje sonas mia liro Unikoda versio
[P] Melankolio Unikoda versio
[P] La nigraj pensoj Unikoda versio
Nokte Unikoda versio
[P] Novjara bondeziro Unikoda versio
[P] Se majo alvenos Unikoda versio
Ŝipo Unikoda versio
Tagiĝe Unikoda versio
Tagmeze Unikoda versio
Vespere Unikoda versio

[N] [Nova] La patrino kaj la filino (Lena KARPUNINA)
[N] [Nova] La mi-klono (Gene KEYES)
[P] Festtable kanto (Julij KIM) aŭdeblas kantate ĉi tie.

Sonja KISA:
[E] Ekkonatiĝaj frazoj
[T] Gardu vin bone de la ĉinologoj!
[P] Hajkoj
[E] Konsiloj por amrendevuoj kaj eliroj
[P] Poemo pri transsekseco

[P] Homo ekflugis al kosmo (Klpodas) Unikoda versio

Edwin de KOCK:
[P] El Akvo
[P] Al Andreo Unikoda versio
[P] Al Kálmán Kalocsay
[P] Al Kálmán Kalocsay
[P] [Nova] Al muzea mumio
[P] Al Ria
[P] Alten
[P] Aŭtuna posttagmezo
[P] Ĉe la halo de korea sendependeco
[P] Dankon al du
[P] Dum kalmaj noktoj
[P] [Nova] Fantazie
[P] Gestalto
[P] Gilgameŝ
[P] La homa sorto
[P] [Nova] In memoriam
[P] El La konflikto de la epokoj
Kvar sezonoj de la koro
[P] Memore al Len Newell
[P] Morta futuro
[P] Reve
[P] Rondelo
[P] Soneto
[P] Tagiĝo kaj vespero Unikoda versio
[P] Trioleto
[P] Utao
[P] Vojaĝo

Maria KOĈETKOVA:
[P] Al Sankt-Peterburgo, kun MP3-dosiero.
[P] Alaŭdo, kun MP3-dosiero.
[P] Danco laŭ rond', kun MP3-dosiero.
[P] Kiu estas vi?, kun MP3-dosiero.
[P] Lazura, kun MP3-dosiero.
[P] Ne foriru! Ĉi tie ne lasu min sola...
[P] OkSEJT (kun A. OBREZKOV)
[P] Spurojn sur neĝo kovras alia neĝ'...
[P] Vento, kun MP3-dosiero.

Filino de Iftah (Abraham KOFMAN)
Malpli kaj multpli (Abraham KOFMAN) Unikoda versio
[E] Kalevala (Hannes KOIVU)
Saŭna (Hannes KOIVU)
[E] La formo estas konstanta (Sirkku KOIVU) Unikoda versio
[E] Enciklopedio de Esperanto (L. KÖKÉNY & V. BLEIER)
[P] Januaro (G. KOLOSOV); aŭdeblas kantate ĉi tie.
[N] La labirinto de la amo (Hannelore KONDOR) Unikoda versio
[E] Recenzo: Salo Grenkamp-Kornfeld — "Krioj de l' koro" (KOPAR)
[E] Recenzo: Poezio de Stanislav Schulhof (KOPAR)

Jirí KOřÍNEK:
[P] Al poeto
[P] La amo donas Unikoda versio
[P] Aprila
[P] Aŭtuna promeno
[P] Butono Unikoda versio
[P] For la mornan perspektivon! Unikoda versio
[P] Julio Baghy
[E] Karuselo
[P] Komplekso de malplivaloro Unikoda versio
[P] Megalomanio Unikoda versio
[P] Posttagmeza suno
[P] Rendevuo ĉe la flako Unikoda versio
[P] Rifuĝo Ankaŭ ĉi tie Unikoda versio Ankaŭ ĉi tie
[P] La sanmensulo Unikoda versio
[P] Soneto aŭgusta
[P] La vivesenco
[P] Vortlude

[P] Homo por mi (M. KOROTJ); aŭdeblas kantate ĉi tie.
[P] Verda trajno (M. KOROTJ) Unikoda versio
[E] Inter la koraloj (B. KOSTINEK) Unikoda versio
[N] Forgeso (Czeslaw KOZLOWSKI)
[P] McDonalds Alvenas en Esperantio (KRAYG)
[P] Silento vespera (Julius KRISS) Unikoda versio
[N] Tro laca homo (Konstanten KRYSAKOV)
[N] La barbo (Jerzy KUBRYCHT)
[N] La barbaro (Jürgen KUHL)

KURODA Masayuki:
[P] Penso Dum la Novjaro
[P] Puramon sorto konfiskis
[P] Reutao
[N] [Nova] Amburĝono

Nikolajs KURZENS:
[P] Al amikino iama
[P] [Nova] Al iu
[P] Al la sorto
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Aŭtuna elegio Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Ankoraŭ nia gi!
[P] [Nova] Aŭtuna elegio
[P] [Nova] Ĉe l' celo
[P] [Nova] Ĉiam plu
[P] [Nova] Ĉu?
[P] [Nova] Ĉu estas inde?
[P] Ĉu tio do — la vivo?
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Disiĝo
[P] [Nova] Eh!
[P] [Nova] Ek!
[P] Estas kortuŝe ...
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Esti besto por horo!
[P] Estus facile ...
[P] Fajro kaj fulgo
 Ankaŭ ĉi tie
[P] Forgesi ...
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Forpasu en la ĝusta horo!
[P] [Nova] Ho!
[P] Hodiaŭ
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Iom da ripozo ...
[P] [Nova] Ja kio plu?
[P] [Nova] Kial mi ne povas esti gaja?
[P] [Nova] Kial mi turnu min for?
[P] Kial ne?!
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Kiam ĉesos ...
[P] [Nova] Kien?
[P] Kiom longe?
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Konfeso
[P] Laca penso
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Lia Lo —
[P] [Nova] Majo!
[P] [Nova] Memortago de la mortintoj
[P] [Nova] Mi devas atendi
[P] [Nova] Mi fuĝis for
[P] [Nova] Mi pasos nun for ...
[P] [Nova] Mi rapidas tra la vivo
[P] Mi volas vivi!
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Min lasu for!
[P] [Nova] Morto de l' batalanto
[P] Ne ĝenu vin!
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Ne sufiĉas nur vivi!
[P] [Nova] Necesas
[P] Nesendita letero
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Neŭrastenio
[P] [Nova] Nokta penso
[P] [Nova] La nova tago
[P] [Nova] Nun foje!
[P] Nur sanga mordo
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Por kio laboro?
[P] [Nova] Preteriras ...
[P] [Nova] Pretu al nova laboro!
[P] Pro kio ...
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Same estos ĉio ...
[P] Senti vin ...
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Senti vin ...
[P] Subita ĝojego
[P] Tamen
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Tiaj ni estas
[P] [Nova] Tempo pasas
[P] [Nova] Virino
[P] [Nova] La vivo estas nura bunta festo ...

[N] [Nova] Tridek grajnoj (KUZMENKO Larisa)

Al "Originala literaturo: G - Ĵ" <--


Al "Originala literaturo: L" -->


Premu kaj Reiru al la radiko

Ĉi tiun dokumenton respondecas:
Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>