Originala Literaturo, en la reto, en Esperanto: B

Administras Don HARLOW

Lasta ĝisdatigo: 2007.06.12


Poemo
Novelo, Romano aŭ Romanelĉerpaĵo
Teatraĵo
Eseoj kaj aliaj nefikciaj prozaĵoj

Originala Literaturo


Julio BAGHY | Henri BAUPIERRE | Eŭgeno BELONENKO | Roger BERNARD | Roger BORGES | Marjorie BOULTON | Stanislaw Zygmunt BRAUN (Wiktor Elski) | Steve BREWER | Mikaelo BRONŜTEJN

Julio BAGHY:
[P] [Nova] Akcentregulo
[P] Al amikino de l' iluzioj Unikoda versio
[P] [Nova] Al amiko Paŭlo Thorsen
[P] [Nova] Al Dzitka
[P] [Nova] Al Eli Urbanová
[P] [Nova] Al eterna komencanto
[P] [Nova] Al Ferenc Szilgyi
[P] Al filoj de Kaino
[P] [Nova] Al kara astrologo-amiko
[P] Al kavaliroj de la paco
[P] [Nova] Al la verda popolo
[P] [Nova] Al malsana amikino
[P] [Nova] Al nia lingvo
[P] [Nova] Al nia turista kabano
[P] [Nova] Alarmo en 1945
[P] [Nova] Amara konsolo
[P] [Nova] Amebrio
[P] La amo estu ĉiam gaja
[P] Andreo Cseh, amiko, frato
[P] Antaŭ idolo pagana
[P] Antaŭparolo de La vagabondo kantas
[P] [Nova] Aserto kaj refuto
[P] [Nova] Astridina
[P] [Nova] Aŭtuna foliaro
[P] [Nova] Aŭtuna grimaco
[P] [Nova] Aŭtuna medito
[P] [Nova] Aŭtuna modesto
[P] [Nova] Aventuro en Svedujo
[P] [Nova] Averto
[P] Barkarolo
 Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Blinda forĝisto
[P] [Nova] Bondeziro al knabino
[P] [Nova] Bondeziroj de naiva koro
[P] Bono
[P] [Nova] Bonvola averto
[P] [Nova] Cirka ĉevalo
[P] Collonga estas tera viv'
[P] Ĉar konas mi la vanan amon
[P] [Nova] Ĉe fenestro de vagonaro
[P] Ĉe vojkomenco sur la mar' de l' Vivo
[P] [Nova] Ĉiam iu nin atendas
[P] [Nova] Ĉina melodio
[N] Ĉu 'otelo, ĉu ne 'otelo
[P] [Nova] Danuba voĉo
[P] Daŭgava muĝas
[P] De land' al land' mi flugas
[P] [Nova] Dediĉo en poemaro
[P] Denove sur la mar' ...
[P] Dio havas supre mil kaj mil anĝelojn
[P] Diris mi: vi min ne voku
[P] Dormu, mia kor'
[N] Drameto sur la monto Unikoda versio
[P] [Nova] Dubo
[P] [Nova] Dum sunsubiro
[P] Ebenaĵo monotona
[P] Eĉ sen groŝo
[P] Ekstere bruas ŝtormo ...
[P] El sudo venis la sinjoro
[P] En aŭtuno sur la kampo
[P] En ĉarma rond' knabina
[P] En glas' kristala perlas vin'
[P] En la arbar' silentas la maten'
[P] En la rigardo flirtas mir'
[P] En lum' mortanta sur la mara bordo
[T] En maskobalo
Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] En memorlibreto
[P] [Nova] En memorlibreto
[P] En palaco kaj en budo
[P] Entomba sento estas mia am'
Estas mi esperantisto
 Ankaŭ ĉi tie
 Ankaŭ ĉi tie
[P] La estono kaj hungaro
[P] [Nova] Eterna-kaŝludo
[P] [Nova] Fabeleto
[P] Fabelo
[P] Febrosonĝa nokto
[N] Feodor Nikolaeviĉ Felŝov
[P] Filoj de Kaino kun la stigmo
[P] Florojn vi deziris
[P] Flugos for la revo
[P] Foje pri knabin' portreto
[N] Fraŭlino Degel
[P] [Nova] Funebra kanto
[P] [Nova] Grizo
[P] Hej, infanoj, tuj al mi!
[P] Hej, knabino bluokula
[P] Hej, piedoj, lacaj du ĉevaloj
[P] Ho, Ĉarmulin' infanmiena
[P] [Nova] Ho, lasu min trankvile revi!
[P] Ho, ruĝa rozo, bela floro
[P] [Nova] Homo ĉe la reloj
[P] [Nova] Incendio
[P] Infan' naiva de l' Sopiro
[P] Infaneto en lulil'
[P] Interesa estas la kutimo
[P] Iun tagon la sultano
[P] [Nova] Je mia 63-a naskiĝtago
[P] [Nova] Jen nia voĉo
[P] [Nova] Kaj poste?
[P] [Nova] Kanto de militkaptito
[P] [Nova] Kanto de revoluciano
[P] Kavaliroj de l' Tutmonda Paco
[P] Kiam la nokt' bruligas stelomeĉojn
[P] Kiam la nokto eterna
Kiel Mihok instruis angle Unikoda versio
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] Knabina kor'
[P] Kokcinelo, kokcinelo
[P] [Nova] Konfeso
[P] [Nova] Kongresa saluto
[P] [Nova] Konstato
[P] Kordo ŝiriĝis
[P] Koron tuŝis sorĉo de memor'
[P] [Nova] Kronoj kaj kateno
[P] Kun vizo kaj valizo
[P] [Nova] Kurso por urso
[P] [Nova] La kvar sezonoj
Lamento en tombo ombra
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] [Nova] Letero al ĉarma kolegino
[P] [Nova] Letero al Eva Suchardov
[P] [Nova] Letero al Kolomano Kalocsay
[P] [Nova] Letero al Udmurtio
[T] Lingva evoluo
 Ankaŭ troviĝas ĉi tie
[P] Ludas la cigano
[P] [Nova] Maja ĝojo
[P] [Nova] Malĝentile
[P] Marinjo
[P] Mateno, ho, maten'
[P] [Nova] Memore pri amiko fidela
[P] Memoro pri l' Pariz-a Majo
[P] Mi batalis, sangis en la unua vico
[P] Mi dankas vin, ho Disinjoro
[P] Mi estas gaja papilio
[P] Mi havis nur sep jarojn
[P] Mi kaj la nokto maja
[P] Mi kisis cent knabinojn
[P] Mi ne volas esti
[P] Mia amo
[P] Mia kara, mi memoras
[P] Milda, Milda, Milda
[P] Min riproĉas la knabinoj
[P] Mortinta haveno ... Sur ĝia kajo
[P] Ne koleru, kara
[P] [Nova] Ne plu militon!
[P] Ne timu la amon, ĉar Dio ĝin donas
[P] Nederlando: mil kanaloj
[P] [Nova] Nederlanda rememoraĵo
[N] Nigra Kristnasko
[P] Nokto de Majo rozon promesis
[P] Noktomeze en nigra denso
[P] [Nova] Norda letero
[P] Nova sento [Kun muziko de Teodoro PALLÓS]
[P] [Nova] Nuda realeco
[P] Nudpiede paŝas
[P] Nur akvon petis mi
[P] Nur migri, ĉiam migri, migri for
[N] Nur nature!
[P] Nur pluvas ... Tage pluvas, nokte pluvas ...
[N] La ombro de l' patro
[P] Onde onda ringo, ringe ringa ondo
[P] [Nova] Papilioj
[P] Pasas pavo
[P] [Nova] Pasera "Kvit kvivit"
[P] Patra lingvo, patrolando
[P] Patrino, vi blankhara naskintin'
[P] Per larmo videbla
[P] Piedpinte paŝu sento
[P] [Nova] Pilgrimo kun flagra koro
[P] Piramidoj kaj kanaloj Unikoda versio
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] Plugas, semas kamparan'
[P] [Nova] Plendo de ADAMO
[P] Por kio vivas la poeto?
[P] Por mi vi estas la plej bela
[P] [Nova] Por Pasko al amikinetoj en Vásárhely
[P] Post himnoflugo la orgen' silentas
[T] Praktika instrumetodo
[P] [Nova] Pravigita superstiĉo
[P] Printempa kanto
[P] [Nova] Printempa saltomarŝo
[P] [Nova] Protesto
[P] [Nova] Proverba pravo
[P] Provizis min la bona Di'
[P] Radioj ludas sur la bordo ...
Ran-Kvarteto
[P] [Nova] Respondo al kara ermito
[P] [Nova] Riproĉo
[P] [Nova] La rusa samovaro
[P] [Nova] Saĉiko
[P] [Nova] Saluto
[P] Samtempaj sezonoj
[T] Samumo
[P] Sanktulinon mi ne vidas
[P] Se arlekenon en aren'
[P] Se en am' mi estas vulpo
[P] Se ridas luno gaja
[P] [Nova] Sensenca lingva ludo
[P] Sentitole...
Siberia lulkanto
[P] Siberia romanco
[P] Silentas mi, sed vi ne Kredu
[P] Silentu, migra bardo
[N] Sinjoro Melonkapo
[P] [Nova] Sklavokanto
[N] Sonĝo de la Morto
[P] Sopirfloron plantas
[P] [Nova] Sopiro
[P] Splitoj
[E] Recenzo: Stranga heredaĵo de H. A. Luyken
[P] Sub kristnaska abio
[P] [Nova] Sub lunlumo
[P] Sur falinta foliaro
[P] "Sur la kampo for de l' mondo"
[P] Sur verda kamp' en suna brilo
[P] [Nova] Surdorse de du fotoj
[P] La ŝipo pasas kaj la mevoj
[P] Ŝiriĝis kord' de l' kora lir' hodiaŭ
[P] [Nova] Ŝtatano kaj kamparano
[N] La ŝuflikisto
[P] Tajlorinon amis mi
[P] [Nova] La tempo pasas
[P] [Nova] Tosto
[P] [Nova] Tragikomedio
[P] Tri Gracioj karaj
[P] [Nova] Tri kantoj el la vodevilo "Holanda pupo"
[P] Tri reĝidoj de l' fabelo
[P] La vespera vento blovas
[P] Vi, danoj, estas bravaj, ĉarmaj
[P] Via ĉarmo, knabineto
[P] Vinon, vinon!
[P] [Nova] Vintra letero
[P] [Nova] Vivi neeble!
[P] Vokas sonorilo
[P] Volgo muĝas same kiel la Danub'
[N] Zumas la samovaro

[P] Ok hajkoj (George BAKER, Steven BREWER, Doroteo HOLLAND, Sally LAWTON)
[P] [Nova] La Granda Muro (Julius BALBIN)
Kie vi estis? (Julius BALBIN)
La masakro (Julius BALBIN)
[N] La ideo kaj la amo (Paŭlo BALKÁNYI)
[P] [Nova] Elasta ĉasteco (F. R. BANHAM)
[E] Recenza relativeco (F. R. BANHAM) Unikoda versio
[E] Recenza relativeco (fino) (F. R. BANHAM) Unikoda versio
[P] Hororo (Imre BARANYAI (Emba)) Unikoda versio
[P] Novjara penso (Imre BARANYAI (Emba))
Ne plu ludo (N. BARTHELMESS)
Schumann (Norbert BARTELMES)
[P] La kato (Charles BAUDELAIRE) [Mireja COROBU]
[P] [Nova] La kato (Charles BAUDELAIRE) ["Filip_fr"]
[P] [Nova] La kato (Charles BAUDELAIRE) [Gaston WARINGHIEN kaj Kálmán KALOCSAY]
[E] La arto de memdisciplino: Psikagogio en PDF-formato, zipita (Charles BAUDOUIN)

Henri BAUPIERRE:
[P] Arto puetika (Henri BAUPIERRE)
[E] Dadaismo (Henri BAUPIERRE)
[N] Malkovro (Henri BAUPIERRE)
[N] La viro el Miamio (Henri BAUPIERRE)
Ankaŭ ĉi tie

Kruko kaj Baniko el Bervalo (Louis BEAUCAIRE)
Ankaŭ ĉi tie en PDF-formato, zipita.
[N] La milito de la ĉapeloj (Louis BEAUCAIRE)
[P] Andaluzia Ciganino (Bebel)
Karlo (romanfragmento) (Ulrich BECKER)
[P] Intime (I. BELJAKOVSKIJ) kun muziko de Miĥail POVORIN, kun MIDI-muziko, karaokea muziko kaj MP3-dosiero.

Eŭgeno BELONENKO:
Cikletoj
Demando
Juntaranĝo
"Du larmaj lagoj sur vizaĝ' glacie brilas..."
"Mi 'stas poeto. Mi 'stas organo..."
La nigraj truoj
Lirikaj vortaliancoj
Oldaj gedancistoj
Revelacioj
Rusio
Sinkopaj kvarversoj
La vojo

[N] La gravurita bastono (Martin BENKA)
[E] Pri la liva literaturo (P. BERG)

Roger BERNARD:
[P] La fazeoloj Unikoda versio
Funebra parolado pri la Tri Koboldoj, parto 1 Unikoda versio
[N] La perdita amiko
[P] Post "Post la operacio" Unikoda versio
[E] Pri la tradukado de nacilingvaj kantoj
Printempo Unikoda versio
[E] [Nova] Recenzo: La verda raketo de Jean Forge

[P] Pacdemonstracioj en 15 februaro 2003 (en WORD-formato) (Gerrit BERVELING)
Kubo -- mirakla kunfandiĝo de l' homaro (Juan Lzaro BESADA TOLEDO)
[E] Enciklopedio de Esperanto (L. KÖKÉNY & V. BLEIER)
L' amo de l' vivo (Sergij A. BOGOSLAVSKIJ)
[P] Avino sur la balkono (Vladimir Kirda BOLHORVES)
[P] En areno (Vladimir Kirda BOLHORVES)
La bruna rivero (A. C. BONFIM)

Roger BORGES:
[P] Amindumi en Internet
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto.
[P] La distanco
[P] Domo
[P] Kio estas realo?
[P] Lastaj vortoj
[P] La luna promenado
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto.
[P] Neniam
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto
[P] Saluton
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto
[P] La sonĝo
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto
[P] La turo de Karol
 Ĉi tie troveblas MP3-dosiero de la kanto

[E] Karaktero kaj enhavo de interlingvistika disciplino (A. BORMANN)
[P] Vilaĝano (A. BORODULIN)
[N] [Nova] En la tombo (Nikolaj Afrikanoviĉ BOROVKO)
[P] Vivo de Andreo Cseh (Ed BORSBOOM)
Al-Andalus, brila Mediteranea ponto inter kulturoj (Antonio Marco BOTELLA)
[N] Testudo, Perdriko, Hundo kaj Hieno (BOUKARI Mamadou)

Marjorie BOULTON:
Alvoko al amo
[P] Apud la Sava rivero
[P] Aŭtuna gloro Unikoda versio
[P] Dormi kun Vi
[N] Ebrivirgeco Unikoda versio
 [Nova] Ankaŭ ĉi tie
[P] En la akceptejo
[P] Festdonaco
Finfine
Kelkaj pensoj pri literaturo kaj moralo Unikoda versio
[E] Recenzo: Kvar prelegoj pri Esperanta literaturo de Drago Kralj
[P] Luna mapo
[P] Malavara riĉulo
[N] Mezepoka historio
Mia filineto
[E] Ne nur leteroj de plum-amikoj en PDF-formato, zipita
[P] Omaĝo al Pierre Vidal Unikoda versio
[P] Respondo al saĝa konsilo
[P] Rimleteroj XXII Unikoda versio
[P] Rimleteroj XXVI Unikoda versio
[P] Rimleteroj XXVIII Unikoda versio
[P] Rimleteroj XXX Unikoda versio
[P] Rimleteroj XXXII Unikoda versio
[P] Rimleteroj XXXIV Unikoda versio
[P] Salman Rushdie: Plureculo kontraŭ enfermitoj
[N] [Nova] Sonĝo de poetino
[N] Tiel, kiel ĝi ne okazis Unikoda versio
[P] [Nova] Via kato

Pri ĉapeloj (Ismael Gomes BRAGA)
[E] Sperto de Zamenhof (Ismael Gomes BRAGA)

Stanislaw Zygmunt BRAUN (Wiktor Elski):
[P] Adiaŭo Unikoda versio
[P] Al J..... Unikoda versio
Al la amikoj Unikoda versio
Al la celo Unikoda versio
[P] Al morto Unikoda versio
[P] Dum vesperoj Unikoda versio
[N] El letero Unikoda versio
En revoj mi foje... Unikoda versio
En tia horo Unikoda versio
[P] Kial mi kantas Unikoda versio
[P] Melankolio Unikoda versio
Melodioj Unikoda versio
[P] Mi kantis Unikoda versio
[P] Mi vin adoras Unikoda versio
Mia ĝardeno Unikoda versio
[P] Ne plendu la koro... Unikoda versio
[P] Ne rigardu Unikoda versio
[P] La nokto... Unikoda versio
[P] Ofte en brusto Unikoda versio
[P] Sen titolo Unikoda versio
[P] La sento Unikoda versio
[P] Sub la betulo Unikoda versio

Steve BREWER:
La auxtuna periodo
La hejma periodo
La kolera periodo
La lasta hajko
La movada periodo
La nebula periodo
La pluva periodo
La printempa periodo
[P] La senespera periodo
[P] La vojmortiga periodo
La sercxa periodo
La suna periodo

Mikaelo BRONŜTEJN:
[P] Al la amikoj
[P] Al...
[P] Al la viktimoj de "abortaj" rimoj
[P] Amata land'
[P] Amitaj, amataj, amotaj
Avinjo Jeanne
[P] Infanaj demandoj aŭdeblas kantate ĉi tie.
Jam, kiam...
Jen -- land' venenita [ankaŭ iksa kaj unikoda versioj haveblas ĉi tie]
[P] Kantiko al mia civito
[P] Malantaŭ nia stulta am'...
Mi povas sendi al vi negxon...
[P] Mia nomo ne gravas; aŭdeblas kantate ĉi tie.
[P] Novaj kondiĉoj; aŭdeblas kantate ĉi tie.
Oksikoko
[P] Pluvo; aŭdeblas kantate ĉi tie.
[P] Printempo (helpe de Sven JOHANSSON) Unikoda versio
[P] Promesoj; aŭdeblas kantate ĉi tie.
[P] Ridu kune ni; aŭdeblas kantate ĉi tie.
Sinjoro Ludoviko kaj Lazaro...
Tambura tango
Verdaj karavanoj Unikoda versio

La maro vokas (Daniel Treesong BURKE)
[E] Pri versfarado kaj kanttraduko (M. C. BUTLER)

Al "Originala literaturo: A" <--


Al "Originala literaturo: C - Ĉ" -->


Premu kaj Reiru al la radiko

Ĉi tiun dokumenton respondecas:
Don Harlow <donh@donh.best.vwh.net>